Opieka stomatologiczna

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

W ramach opieki stomatologicznej nasza szkoła ma zawarte porozumienie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ,,ŚRÓDMIEŚCIE’’ sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Żwirki i Wigury 14.

W ramach niniejszego porozumienia Podmiot leczniczy wykonuje  profilaktyczne oraz ogólnostomatologiczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 52

Aby skorzystać ze świadczeń należy się zarejestrować na wizytę telefonicznie 58 743 17 21 lub osobiście.  W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego lub jego obecność w czasie wizyty w palcówce.

CITIMED_ulotka_dzieci_SZKOLY_DL.pdf