Kadra Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni

kadra-pedag.webp
 źródło: Caption

 

Dyrektor szkoły: Irena Piotrowska

Wicedyrektor szkoły: Aleksandra Kornacka

Edukacja wczesnoszkolna
  wychowawca:    
I a Angelika Bisha    
I b Martyna Szutenberg    
II a  Dagmara Rejkowska    
III a Katarzyna Gebert    
III b Zuzanna Stecka    
  klasy 4-8    
  wychowawca:    
IV a Beata Wróbel    
V a Mikołaj Kozyra    
V b Dariusz Nowaczek    
VI a Marika Góralczyk    
VI b Marta Kamińska    
VII a Anna Bazylczyk    
 

Nauczyciele wspomagający:
Angelika Baniukiewicz
Sylwia Butajło
Anna Czarnomska
Katarzyna Półtorak
Paweł Rajca

Nauczyciele świetlicy:
Joanna Czerniewska (kierownik świetlicy)
Kacepr Konopski
Mikołaj Kozyra
Oliwia Kreft
Paweł Rajca

Logopeda: Arleta Wiśniewska

Pedagog szkolny: Katarzyna Półtorak, Aleksandra Kornacka

P
edagog specjalny: Katarzyna Półtorak

Psycholog
: Alicja Jeka

Nauczyciele w-f: Dariusz Nowaczek, Aniela Korybalska, Mariusz Byczkowski

Nauczyciel biblioteki: Katarzyna Knigawka

Nauczyciel etyki: 

Nauczyciel historii: Grażyna Szotrowska

Nauczyciel informatyki: Beata Wróbel

Nauczyciele języka polskiego: Anna Bazylczyk, Marika Gòralczyk

Nauczyciel języka angielskiego: Alicja Żabczyńska Marta Kaminska

Nauczyciele matematyki: Wiesława Nowaczyk, Katarzyna Turowska, Beata Wróbel

Nauczyciel muzyki: Mikołaj Kozyra

Nauczyciel plastyki, techniki: Halina Masłowska

Nauczyciel przyrody, biologii: Bożena Grabowska

Nauczyciel geografii: Dorota Giełdzik

Nauczyciel religii: Katarzyna Kil

Nauczyciele języka polskiego dla obcokrajowców: Joanna Niestatek

Nauczyciele języka polskiego: Anna Bazylczyk, Marika Gòralczyk

Pracownicy administracji:
Katarzyna Klass
Małgorzata Kopczyńska
Anna Płoskowicz
 Marcin Rożniecki
 
Pracownicy obsługi:
Edyta Baran
Kamila Dajksler
Piotr Graczyk
Anna Hamera
Kazimiera Kamrowska
Urszula Piesik
Monika Świderska