Telefon +48 506 162 074
Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

Projekty

"Otwarta Szkoła"

Program „Szkoła Otwarta” realizowany jest w Gdyni od 2002 roku. Jego celem jest stworzenie mieszkańcom dzielnic Gdyni, a w szczególności dzieciom i młodzieży szerokiej oferty aktywnego spędzania wolnego czasu, przy wykorzystaniu bazy lokalowej placówek oświatowych. Organizowanych jest wiele zajęć, m. in. teatralnych, tanecznych, sportowych czy ciekawych kółek zainteresowań. Szkoły zapraszają popołudniami i w weekendy

HARMONOGRAM OTWARTEJ SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52

GDYNIA UL OKRZEI 6 TEL. 058-663-79-88

Aktualny od października / listopada 2019

DLA DZIECI

 

RODZAJ ZAJĘĆ

CENA

OPIEKUN

TERMINY

GODZINY

MIEJSCE

 

    PROGRAMOWANIE dla maluchów

( od Listopada)

                

 

20 zł /mc

p. A. Drotlew

 

Czwartek

11.30.- 12.30.

(klasy II)

 s. 24

PROGRAMOWANIE

 (od listopada)

20 zł/ mc

p. A. Dreotlew

Czwartek

12.30.-13.30.

(klasa III)

s. 24

PROGRAMOWANIE

(od listopada)

20 zł/ mc

p. Anna Drotlew

Czwartek

13.30.- 14.30.

(klasy I)

 

s.24

          SZACHY ( w trakcie ustalania)

20 zł/mc

p. Tomasz Ciesielski

 

 

  

 

          POTYCZKI z j. ANGIELSKIM                           ( od. 11.X)

 

40 zł. / mc

Ilona Mazur

Piątek

     14.00-14.45.

Klasa III

 

sala 16

POTYCZKI z j. ANGIELSKIM

( od. 11 X)

40 zł./mc

Ilona Mazur

Piątek

14.45- 15.30.

Klasa I

 

 

sala 16

POTYCZKI z j. ANGIELSKIM

 (od 11 X)

40 zł/ mc

Ilona Mazur

Piątek

15.30-16.15.

klasa II

 

sala 16.

           ZAJĘCIA RUCHOWE – Taniec –          UWAGA : w październiku odbędą się tylko dwa zajęcia:  8 i  29 X- (opłata za X 20 zł. )

 

40 zł./mc

Adrianna Kubik

  Wtorek

13.45- 14.30.

 

 

Korytarz I piętro

 

           ZAJĘCIA RUCHOWE – Taniec –          UWAGA : w październiku odbędą się trzy  zajęcia:  10 i  24 i  31X- (opłata za X 30 zł. )

 

40 zł. /mc

Adrianna Kubik

Czwartek

13.45- 14.30

Korytarz I piętro

GOTOWANIE

10 zł-przynosimy na zajęcia

Halina Masłowska

Sobota 1 raz w miesiącu-  19 X

9.00-11.00.

Klasa IIB i IB

GOTOWANIE

10 zł-przynosimy na zajęcia

Halina Masłowska

Sobota  1 raz w miesiącu-  19 X

11.00-13.00.

Klasa III i II

 

 

 

 

 

"Rozwiń skrzydła"

W ramach realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni projektu pn: Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni" nasza Szkoła realizowała zajęcia dodatkowe dla uczniów, doskonalenie zawodowe dla nauczycieli. Dzięki środkom finansowanym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 również zakupiono dla szkoły m.in. wyposażenie pracowni przedmiotowych, sprzęt komputerowy. Projekt  był realizowany w okresie 01.09.2016 - 31.10.2018 r.