../../media/documents/230419_MMBE_ulotka_A6.pdf

Projekty

 

W 2020 roku przystąpiliśmy do programu zbiórki " MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI". Z roku na rok sukcesywnie zbieramy odpady elektroniczne i wysyłamy do utylizacji w zamian za pozsyaknie punktów dla placówki. ZA zdobyte punkty zamawiamy pomoce dydaktyczne dla naszych uczniów, takich jak mapy , materiały do zajec,  akcesoria sporowe, gry i zabawy dla dzieci, itp. Dzięki materiałom dostęnym na stronie organizoatora uczymy sie jak zadbać o nasze wspólne środowisko.

program-1.webp

program-2.webp

ZBIÓRKA ELEKTROSMIECI DO 15.04.2024r.

przynieś elektrośmieci do naszej placówki w godzinach jej otwarcia oraz w soboty od 9:00 do 12:00

Zasady działania Funduszu Oświatowego

  • placówka oświatowa (przedszkole, szkoła podstawowa) realizuje program edukacyjny,
  • placówka oświatowa (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa) realizuje aktywnie zbiórki elektrośmieci,
  • wszystkie zebrane elektrośmieci są bezpłatnie odbierane przez ElektroEko i przekazywane do przetworzenia,
  • masa zebranych elektrośmieci przeliczana jest na punkty (przeliczenia dokonuje ElektroEko zgodnie z Regulaminem Funduszu Oświatowego),
  • za zebrane elektrośmieci placówka oświatowa otrzymuje punkty, tj. 1 pkt za każdy zebrany 1 kg elektrośmieci,
  • punkty kumulowane są na indywidualnym koncie placówki oświatowej dostępnym po zalogowaniu na stronie internetowej programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl,
  • indywidualne konto placówki oświatowej tworzone jest po realizacji pierwszej zbiórki, zaś login i hasło do konta wysyłane są na adres e-mail Koordynatora,
  • zebrane punkty wymieniane są przez placówki oświatowe na pomoce dydaktyczne z „Katalogu pomocy oświatowych”,
  • pomoce dydaktyczne dostarczane są bezpłatnie bezpośrednio do placówki oświatowej.