Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:
1. Przewodnicząca - Agnieszka Drozd-Pender IVA
2. Zastępca - Robert Mazurek IVB
3. Sekretarz - Zuzanna Miłosz VA
4. Skarbnik - Iwona Czykier 4B

e-mail: sp52.radarodzicow@gmail.com

Nr rachunku Rady Rodziców:
26 1090 1102 0000 0001 4650 5331 Bank Santander

Kwota składki na Radę Rodziców wynosi 25,00 zł na semestr.