Klasy I

Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2024/2025 rozpocznie się 4 marca 2024r. i trwa do 26 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane będą dzieci:

Na rok szkolny 2024/2025 prowadzimy rekrutację do klasy sportowej o profilu ogólnorozwojowym. (zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej - w załączniku)

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zameldowane w obwodzie danej szkoły (zgodnie z wykazem ewidencji ludności  UMG) lub zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie oświadczenia rodzica o miejscu zamieszkania.
Dzieci z rejonu składają druk  ZGŁOSZENIA DO KLASY I.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły

Zarówno dzieci z rejonu jak i dzieci spoza rejonu dołączają do zgłoszenia/wniosku oświadczenie o miejscu zamieszkania oraz podpisane klauzule RODO

https://www.facebook.com/share/v/U5HQwYPtTuTjCyQV/

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Druk zgłoszenia dla dzieci z rejonu: pobierz
 2. Zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej: pobierz
 3. Wniosek dla dzieci spoza rejonu: pobierz
 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania: pobierz
 5. Kryteria rekrutacji dla kandydatów: pobierz
 6. Klauzula informacyjna: pobierz 
 7. Wykaz ulic należących do rejonu Szkoły Podstawowej nr 52: pobierz
 8. Informacje ogólne - rekrutacja do klasy I sportowej: pobierz
 9. Zgoda na test sprawnościowy: pobierz
 10. Testy sprawnościowe do kl. I sportowej: pobierz
 11. Regulamin klasy sportowej: pobierz