PATRON SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W GDYNI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 W GDYNI imienia bł. kmdr.por. Władysława Miegonia

xl-ksiadz-wladyslaw-miegon-kapelan-marynarz-obronca-gdyni-meczennik-1676881072.webp
zródło zdjęcia: https://www.podkarpackahistoria.pl/artykul/1033,ksiadz-wladyslaw-miegon-kapelan-marynarz-obronca-gdyni-meczennik

Ksiądz Władysław Miegoń - kapelan, marynarz, obrońca Gdyni

Ksiądz Miegoń urodził się na Sandomierszczyźnie, w Samborcu 30 września 1892 r. W wieku 10 lat rozpoczął naukę w Męskim Progimnazjum w Sandomierzu. Po jego ukończeniu, jako 16-latek otrzymał świadectwo dojrzałości i wstąpił do Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie ks. Miegoń otrzymał w 1915 roku i przez kilka kolejnych lat pełnił posługę duszpasterską w sandomierskich parafiach. Zachowało się wspomnienie o księdzu gdy przypadkowo spotkanemu w okopie rannemu żołnierzowi armii austriackiej udzielił pomocy. Obmył go, zaopatrzył rany, następnie w poszukiwaniu pomocy lekarskiej udał się na linię frontu, a gdy lekarz odmówił przybycia do chorego, wynajął wóz i rannego Austriaka dowiózł do lekarza.
    W grudniu 1919 roku ksiądz Miegoń został oficjalnie kapelanem Marynarki Wojennej. Był współcelebransem uroczystej mszy z okazji Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku. walczył w  wojnie polsko – bolszewickiej, gdzie wykazywał się wielkim poświęceniem i hartem ducha. 9 sierpnia 1920 roku został ranny pod Makowem Mazowieckim. Za męstwo otrzymał Krzyż Virtuti Militari i Krzyż Walecznych z rąk marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po uzyskaniu i utrwaleniu niepodległości wciąż pracował w Dowództwie Marynarki Wojennej przeniesionym z Pucka do Gdyni. Stąd został jednak przeniesiony do Lublina. Nie ma wątpliwości, iż była to kara za krytykę zamachu majowego. W 1934 roku ks. Miegoń powrócił do Gdyni, otrzymując awans na stopień starszego kapelana (komandor podporucznik) i został wyznaczony na stanowisko Kapelana Dowództwa Floty. W lutym 1939 dokonał m.in. poświęcenia okrętu podwodnego ORP Orzeł.

źródło tekstu: https://www.podkarpackahistoria.pl/artykul/1033,ksiadz-wladyslaw-miegon-kapelan-marynarz-obronca-gdyni-meczennik

DSC0111mniejszy-725x1024.webp
Obraz bł. ks. kmdr. ppor. Wł. Miegonia ofiarowany przez ITH-N dla iłżeckiego kościoła parafialnego [fot. ze zbioru N. Drab]

źródło zdjęcia: https://www.ilzahistoria.pl/aktualnosci/blogoslawiony-ks-kmdr-ppor-wladyslaw-miegon-w-swietle-osobistej-korespondencji-z-zasobow-archiwum-diecezjalnego-w-sandomierzu-cz-ii/

Informacje szczegółowe o W.Miegoniu dostępne na wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Miego%C5%84