Informacja ogólna

INFORMACJA OGÓLNA

 

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego nauczania.pdf

Klauzula informacyjna rekrutacji ucznia do Placówki.pdf