Sprawy do załatwienia

Od kwietna 2021 roku sprawy kadrowe, płacowe i księgowe przejęła utworzona jednostka gminna Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni (CUPSZ).

https://bip.um.gdynia.pl/centrum-uslug-dla-przedszkoli-i-szkol,8573/centrum-uslug-dla-przedszkoli-i-szkol,560141

Wszystkie sprawy w/w zakresie załatwiamy bezpośrednio z przedstawiecielami CUPSZ wyznaczonymi do obsługi naszej placówki.

KADRY p. Kasia (zastępstwo za p.Barbarę) k.klass@cupsz.gdynia.pl 509909149
PŁACE p.Małgorzta m.kopinska@cupsz.gdynia.pl  
KSIĘGOWOŚĆ p. Marzena c0146@cupsz.gdynia.pl  

Sprawy bieżące aktualnie zatrudnionych rozpatrywane są przez Dyrektora Szkoły oraz na polecenie dyrektora przez Kierownika ds. administracji.

Dla każdego pracownika na platformie VULCAN jest utworzone konto .

Link do logowania poniżej:

https://cas.vulcan.net.pl/gdynia/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fgdynia%2ffs%2fls%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.vulcan.net.pl%252fgdynia%252faccount%252flogin%26wctx%3drm%253d0%2526id%253d%2526ru%253d%25252fgdynia%25252fHome%25252fLogin%26wct%3d2022-11-18T10%253a53%253a36Z