Klasy I

Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2024/2025 rozpocznie się 4 marca 2024r. i trwa do 26 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00

  1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane będą dzieci:

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zameldowane w obwodzie danej szkoły (zgodnie z wykazem ewidencji ludności  UMG) lub zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie oświadczenia rodzica o miejscu zamieszkania.
Dzieci z rejonu składają druk  ZGŁOSZENIA DO KLASY I.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły

Zarówno dzieci z rejonu jak i dzieci spoza rejonu dołączają do zgłoszenia/wniosku oświadczenie o miejscu zamieszkania oraz podpisane klauzule RODO

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Druk zgłoszenia dla dzieci z rejonu: pobierz
  2. Wniosek dla dzieci spoza rejonu: pobierz
  3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania: pobierz
  4. Kryteria rekrutacji dla kandydatów: pobierz
  5. Klauzula informacyjna: pobierz 
  6. Wykaz ulic należących do rejonu Szkoły Podstawowej nr 52: pobierz