Stołówka

AKTUALNOŚCI:

Płatności za obiady na miesiąc czerwiwec w kwocie 65 zł należy dokonać w dniach 20.05 do 29.05.2024 na konto szkoły.
numer konta:  51 1020 4900 0000 8702 3084 0381  
Prosimy o terminowe wpłaty.
stołówka.gif
PROSIMY O TERMINOWE UISZCZANIE WPŁAT!
 
           Szanowni Państwo,

Proszę  o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania stołówki w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdyni.
Zapisanie dziecka na posiłki jest równoznaczne z ich akceptacją .


Informacje podstawowe:

 1. Obiady w szkolnej kuchni  gotowane są codziennie na miejscu przez doświadczony personel.
 2. Na bieżąco przeprowadzane  są kontrole z Sanepidu.
 3. Prowadzony jest stały nadzór  dietetyka wyznaczonego przez Organ prowadzący i nadzorujący szkoły.
 4. Menu dla uczniów układane jest zgodnie z zasadami obowiązujących przepisów.
 5. Jadłospisy poddawane są obowiązkowej kontroli.
 6. Wszystkie produkty posiadają odpowiednie certyfikaty i są dostarczane zgodnie z wymogami.
 7. Owoce i warzywa są pozyskiwane od lokalnych rolników.

OPŁATY:

 1. Opłaty za obiady przyjmowane są  w ostatnim tygodniu miesiąca na kolejny miesiąc.
 2. Płatność na konto szkoły 51 1020 4900 0000 8702 3084 0381.
 3. W przypadku braku wpłaty uczeń nie otrzyma posiłku.
 4. Zgłoszenie nieobecności dziecka do godz 8.30 telefonicznie lub osobiście w sekreteriacie.
 5. Uczeń  zapisany na obiady jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.
 6. Rezygnację z posiłków dokonujemy osobiście lub telefonicznie co najmniej 7 dni wcześniej.( z uwagi na organizację zaopatrzenia dla kuchni)

źródło gif: https://spkostomloty.manifo.com/stolowka