Dokumenty szkolne

../../media/documents/Program-wychowawczo-profilaktyczny-2022-23.pdf


../../media/documents/Statut-SP-52.pdf


../../media/documents/Wskazówki-dla-rodziców-SP52.pdf


media/documents/Procedury-COVID-SP52.pdf


załącznik:

../../media/documents/SZKOLNY-ZESTAW-PODRĘCZNIKÓW-2022-2023.pdf


załącznik:

../../media/documents/szkolny.zestaw.programów.2022-2023.pdf


 

DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ

W sytuacji zagubienia bądź zniszczenia legitymacji szkolnej rodzin/opiekun prawny ucznia może wystąpić do Dyrektora szkoły z podaniem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Wzór podania – tutaj (odnośnik do podania)

Duplikat legitymacji szkolnej kosztuje 9 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto szkoły.

Poniżej dane do przelewu:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 W GDYNI

81-228 GDYNIA, ul. OKRZEI 6

KONTO:

71 1020 4900 0000 8802 3084 0360

 

TYTUŁ PRZELEWU:

ZA DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ UCZNIA …………………………. (imię i nazwisko ucznia, klasa)

KWOTA: 9 zł.

 

PODANIE I DOWÓD WPŁATY SKŁADAMY W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

 


 

DUPLIKAT ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

W sytuacji zagubienia bądź zniszczenia świadectwa szkolnego rodzin/opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń może wystąpić do Dyrektora szkoły z podaniem o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

Wzór podania – tutaj (odnośnik do podania)

Duplikat świadectwa szkolnego kosztuje 26 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto szkoły.

Poniżej dane do przelewu:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 W GDYNI

81-228 GDYNIA, ul. OKRZEI 6

KONTO:

71 1020 4900 0000 8802 3084 0360

 

TYTUŁ PRZELEWU:

ZA DUPLIKAT ŚWIADECTWA SZKOLNEGO UCZNIA …………………………. (imię i nazwisko ucznia)

KWOTA: 26 zł.

 

PODANIE I DOWÓD WPŁATY SKŁADAMY W SEKRETARIACIE SZKOŁY.