Telefon +48 58 663 79 88
Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

Dokumenty do pobrania

DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ

W sytuacji zagubienia bądź zniszczenia legitymacji szkolnej rodzin/opiekun prawny ucznia może wystąpić do Dyrektora szkoły z podaniem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Wzór podania – tutaj (odnośnik do podania)

Duplikat legitymacji szkolnej kosztuje 9 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto szkoły.

Poniżej dane do przelewu:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 W GDYNI

81-228 GDYNIA, ul. OKRZEI 6

KONTO:

71 1020 4900 0000 8802 3084 0360

 

TYTUŁ PRZELEWU:

ZA DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ UCZNIA …………………………. (imię i nazwisko ucznia, klasa)

KWOTA: 9 zł.

 

PODANIE I DOWÓD WPŁATY SKŁADAMY W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

 

DUPLIKAT ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

W sytuacji zagubienia bądź zniszczenia świadectwa szkolnego rodzin/opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń może wystąpić do Dyrektora szkoły z podaniem o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

Wzór podania – tutaj (odnośnik do podania)

Duplikat świadectwa szkolnego kosztuje 26 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto szkoły.

Poniżej dane do przelewu:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 W GDYNI

81-228 GDYNIA, ul. OKRZEI 6

KONTO:

71 1020 4900 0000 8802 3084 0360

 

TYTUŁ PRZELEWU:

ZA DUPLIKAT ŚWIADECTWA SZKOLNEGO UCZNIA …………………………. (imię i nazwisko ucznia)

KWOTA: 26 zł.

 

PODANIE I DOWÓD WPŁATY SKŁADAMY W SEKRETARIACIE SZKOŁY.