Telefon +48 58 663 79 88
Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2020-08-28 09:52:08

Drodzy Rodzice,
Drodzy Uczniowie,
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się we wtorek dnia 01.09.2020 roku, na terenie boiska przy hali sportowej naszej szkoły, w następujących godzinach:
klasa IA godzina 9:00
klasa II A godzina 9:30
klasa II B godzina 10:00
klasa III A godzina 10:30
klasa III B godzina 11:00
klasa IV A godzina 11:30
Zapraszamy serdecznie i bardzo prosimy o zabranie maseczek.
Do zobaczenia!

UWAGA

2020-07-17 17:23:03

Ważna-informacja.jpg

Wakacje

2020-06-25 21:58:44

pobrane.png

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele, RodziceSzkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni.

 

Rok szkolny 2019-2020 dobiega końca. Był to rok szczególny i trudny dla nas wszystkich: nauczycieli, uczniów i rodziców. Przyszło nam współpracować w nowych, nieprzewidzianych warunkach wywołanych epidemią koronawirusa. Mieliśmy piękne plany. Wiele znich nie byliśmy w stanie zrealizować i musieliśmy je przełożyć na późniejszy termin. Był to rok wyjątkowo trudny, szczególnie dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Zabrakło wspólnych zabaw, wycieczek, wyjść do kina, teatru. Jednakże nasi nauczyciele stanęli na wysokości zadania i zadbali o to, aby zapewnić  uczniom stały kontakt i wesprzeć w potrzebie. Był to również bardzo trudny czas dla rodziców, którzy dzielnie pomagali własnym dzieciom i wspierali nauczycieli. To dzięki ciężkiej pracy nauczycieli przy ogromnej pomocy i zrozumieniu ze strony rodziców, a także wytrwałości i pracowitości dzieci, nasi uczniowie z pięknymi świadectwami przechodzą do następnej klasy. 

Trudno znaleźć słowa, które byłyby dość piękne, aby podziękować Wszystkim za wzajemną życzliwość i zwykłe ludzkie zrozumienie.

Z okazji zakończenia roku szkolnego serdecznie dziękuję:

Nauczycielom, za zaangażowanie i poświęcenie w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, za serce i wsparcie jakim obdarowywaliście uczniów, za podejmowane inicjatywy, szczególnie za nauczanie zdalne, które każdego dnia z wysoką starannością wykonywaliście.  

Rodzicom, za zaangażowanie w codzienne życie szkoły, za wspieranie naszej działalności, za wyrozumiałość,
za porady, konsultacje, za rozmowy tak nam wszystkim potrzebne.

Uczniom, za wytrwałość, pracowitość, za uśmiech, za piękne prace, za udział w konkursach,
nadsyłane filmiki i nieustającą motywację nas dorosłych.

Wszystkim życzę zasłużonego wypoczynku, miłych, słonecznych i pełnych przygód wakacji.

 Dyrektor     
            Irena Piotrowska

pobrane.jpg

Zajęcia z Budżetu Obywatelskiego

2020-06-23 15:18:14

Po przerwie związanej z pandemią koronawirusa wracają zajęcia z Budżetu Obywatelskiego, będą się odbywać na świeżym powietrzu(boisko szkolne SP52 lub na parkingu za szkołą). Zaczynamy 23 czerwca 2020.
"Gimnastyka usprawniająca i wzmacniająca w trosce o zdrowy kręgosłup" wtorki godz.18.00 i środy godz. 8.30 i 10.00.
"Zumba" środy godz.19.00.
"Zajęcia z samoobrony dla Pań" nadal są zawieszone.
Zajęcia uzależnione są od pogody. W przypadku deszczu prosimy o kontakt z instruktorem. 
Ze względów bezpieczeństwa szatnie nie będą udostępniane. 
Przed rozpoczęciem zajęć każdy uczestnik będzie musiał podać swoje dane na wypadek ewentualnego zarażenia. Szczegółowe zasady zostały zawarte w regulaminach. Do udziału w zajęciach konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Dzięki. Pozdrawiam Aniela
 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

2020-06-21 21:45:48

Zarządzenie dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 52

Nr 23/2019/2020

z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

w sprawie:organizacjiuroczystości zakończenia roku szkolnego                                                                  w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdyni.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019r. poz. 318 i 1093),  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzeniew sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.z 14 maja 2020 r. poz.872)oraz wytycznych przeciwepidemicznych GIS, MZ i MENz dnia 15 maja 2020 r. dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna, zarządzam co następuje:

  • 1
  • Zarządzenie określa sposób organizacji uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdyni.
  • 2

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

  • 3

1.Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się w dużej hali sportowej dla każdej klasy oddzielnie o wyznaczonej godzinie (bez udziału rodziców):

Ia – godz.   9.00 -   9.30Ib-   godz.   9.45 - 10.15IIa – godz. 10.30 -11.00IIb- godz.   11.15 -11.45IIIa- godz.  12.00 -12.30

2.Wejście do hali sportowej wyznacza się od strony bramy wjazdowej, powrót przez boisko szkolne, kierunek wyjścia wskaże wyznaczony pracownik. Klasy nie mogą się krzyżować.Ze względu na trwające prace remontowe, nie ma wjazdu samochodów na teren szkoły (parking jest zamknięty).

3.Dziecko przychodzi do szkoły na wyznaczoną godzinę pod opieką rodzica/opiekuna.

4.W przedsionku dziecko ma mierzoną temperaturę, a rodzic/opiekun przekazuje podpisane oświadczenie (zał.) i pozostawia dziecko pod opieką pracownika szkoły.

5.Uczeń dezynfekuje ręce i udaje się do wyznaczonego miejsca w sali.

6.Do sali uczeń nie wnosiżadnych rzeczy z zewnątrz (w tym kwiatów).

7.Nauczyciele wchodzą wejściem głównym do budynku szkolnego i do wyznaczonego miejsca w sali, dezynfekują ręce.

8.Po zakończonej uroczystości pracownik szkoły odprowadza ucznia do przedsionka i przekazuje go pod opiekę rodzica/opiekuna.

9.Rodzic/opiekun odbiera swoje dziecko ze szkoły.

10.Uczniowie pod opieką rodziców/opiekunów opuszczają teren szkoły, udając się wewskazanym przez pracownika kierunku.                                                                                                    

11.Przed wejściem kolejnej klasy do sali, w której odbywa się uroczystość,wyznaczony pracownik dezynfekuje klamki, przecierablaty i podłogi.

12.Nieodebrane świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego,rodzice mogą odbierać 29 czerwca w godzinach pracysekretariatutj. 8.00-15.30 (w przedsionkugłównegowejścia do budynku szkolnego).

 

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2020 r.

 

Dyrektor

 mgr Irena Piotrowska

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA:

../../media/documents/OŚWIADCZENIE-O-STANIE-ZDROWIA-DZIECKA.doc