Telefon +48 58 663 79 88
Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

Aktualności

Co to jest Niepodległość?

2020-11-25 14:20:09

Klasa IVA z okazji Święta Niepodległości przedstawia projekt muzyczny koordynowany przez wychowawczynię Panią Magdalenę Dereń wraz z Panią Małgorzatą Portée. Zapraszamy do wysłuchania utworu "Co to jest Niepodległość?"
(słowa: Łukasz Tartas, muzyka: Weronika Korthals).
 

Komunikat

2020-11-05 17:11:25

Szanowni Państwo!
Informujemy, że zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 9 l do 29 listopada 2020 roku , nastąpi przedłużenie ograniczenia funkcjonowania klas IV- VIII, a dodatkowo od 9 listopada 2020 r. ograniczeniem zostają objęte klasy I-III szkoły podstawowej. Wszystkie klasy pracować będą w trybie zdalnym, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Obowiązywać będzie dotychczasowy plan zajęć, połączenia nawiązywane będą o stałej porze - zgodnie z tradycyjnym planem, uwzględniającym przerwy. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana w eDzienniku. Lekcje odbywać się będą na platformie Microsoft Teams z wykorzystaniem możliwości połączenia wideo i audio. Jednostka lekcyjna trwać będzie 30 minut, pozostały czas lekcji, czyli 15 minut przeznaczony jest na pracę własną uczniów i konsultacje .Uczniowie, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. będą objęci opieką w świetlicy szkolnej.