Telefon +48 58 663 79 88
Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

Aktualności

Ochrona danych osobowych w czasie epidemii COVID-19

2020-10-27 20:54:28

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez państwowego inspektora sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

  • art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.

Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.
Dane te obejmują m.in.:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;
Oznacza to, że działania podjęte przez szkoły na polecenie państwowego inspektora sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.

 

 

Komunikat ws. zdalnego nauczania

2020-10-23 22:56:24

Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów informuję, że od poniedziałku 26 października 2020 roku do 8 listopada 2020 roku uczniowie klasy IV przechodzą na tryb nauczania zdalnego. Uczniowie klas I-III pracować będą w trybie stacjonarnym, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Świetlica będzie pracowała bez zmian. Obiady będą wydawane uczniom klas I-III. Uczniowie klasy IV uczyć się będą w trybie zdalnym, jednostka lekcyjna trwa 30 minut, pozostały czas lekcji, czyli 15 minut to praca własna uczniów i konsultacje indywidualne (zgodnie z Rozporządzeniem MEN Dz. U. z 7 września poz. 1539). Zdalnie realizowane będą wszystkie lekcje (przedmioty). Lekcje odbywać się będą na platformie Microsoft Teams z wykorzystaniem możliwości połączenia wideo i audio. W celu efektywnego prowadzenia lekcji oraz ułatwienia komunikacji uczniowie powinni mieć sprawną kamerę i mikrofon, które włączają na polecenie nauczyciela. Ze względu na RODO zakazane jest nagrywanie i rozpowszechnianie utrwalonego podczas lekcji wizerunku nauczyciela i uczniów. Obecność ucznia na zajęciach jest odnotowywana w eDzienniku. Obowiązywać będzie dotychczasowy plan zajęć - połączenia nawiązywane będą o stałej porze - zgodnie z tradycyjnym planem, uwzględniającym przerwy.
 
Irena Piotrowska
Dyrektor SP nr 52 w Gdyni

Opłata za obiady

2020-10-19 10:57:47

Opłatę za obiady za listopad 2020 nalezy regulować na konto szkoły:

51 1020 4900 0000 8702 3084 0381

od 20.10.2020 do 29.10.2020

19 dni X 3,5 zł = 66,50 zł

Zbiórka nakrętek i baterii :)

2020-10-19 10:12:34

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji zbierania plastikowych nakrętek i baterii. Worki z nakrętkami i bateriami należy zostawiać w szatni w ostatnim boksie. Rodzice nie wchodzą do szatni, więc prośba by worki nie były nazbyt ciężkie i mogło je unieść dziecko. Nakrętek nie trzeba liczyć ani ważyć. Za to worek należy podpisać: imię i nazwisko dziecka. Na koniec semestru, czyli w styczniu oraz w czerwcu dziecko otrzyma dyplom uznania oraz najwyższą ocenę z edukacji przyrodniczej /klasa 1 - 3/ oraz przyrody /klasa 4/. Do edziennika będzie też wpisana pochwała.

 

Koordynatorzy akcji

Angelika Bisha

Wioletta Głowacka

Aleksandra Kornacka