Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć w dniu 12.06.2019 od godziny 11.25.