Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

W konkursie wystąpiło 45 dzieci z grup „0”  gdyńskich przedszkoli i szkół podstawowych.

W komisji oceniającej występy dzieci zasiadły Panie:

 

Pani Małgorzata Kamińska – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Gdyni,

Pani Alina Zielińska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni,

Pani Krystyna Berbeć – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdyni.

 

Laureaci w kategorii dzieci 5 –letnich

I miejsce: Bartosz Matyszczyk Przedszkole nr 29 w Gdyni

II miejsce: Kira Karpenko Przedszkole nr 52 w Gdyni

III miejsce: Alicja Ciołkowska Przedszkole nr 57

Wyróżnienie: Adela Marchwicka – Loreto Przedszkole nr 57

Wyróżnienie: Aleksander Nowak ZSP nr 4 w Gdyni

 

Laureaci w kategorii dzieci 6 – letnich

I miejsce: Antoni Wieczorek ZWE nr 1 w Gdyni

I miejsce: Nina Gałuszyńska Przedszkole nr 36 w Gdyni

II miejsce: Claudia Dębowska Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni

III miejsce: Marta Żakowska Przedszkole nr 48 w Gdyni

Wyróżnienie: Mikołaj Turek Przedszkole nr 48 w Gdyni

Wyróżnienie: Tymon Jachimski Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni

 Wyróżnienie: Ewa Rejkowska Publiczne Przedszkole przy parafii NMP w Gdyni

Wyróżnienie: Nikodem Siwa Przedszkole nr 31 w Gdyni

Wyróżnienie: Jakub Czaplewski Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdyni

 

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 18 grudnia 2018 roku o godzinie 17:00 po przedstawieniu świątecznym. W czasie trwania przedstawienia i po nim, będzie czynny na terenie szkoły kiermasz świąteczny.

 

Na uroczyste wręczenie nagród zapraszamy laureatów, ich rodziców i nauczycieli.

 

W przypadku braku możliwości odebrania nagrody w wyżej wymienionym terminie, organizator konkursu dostarczy dyplomy i nagrody do placówek laureatów w dniach: 19, 20, 21 grudnia 2018 roku, 2. 3, 4 stycznia 2019 roku.

 

Organizator konkursu:

Wioletta Głowacka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP 52 w Gdyni.

 

 

Podziel się: