WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Pod koniec mijającego roku szkolnego uczniowie, bardzo odważnie, zmierzyli się z tematem samorządności w szkole. Podczas kolejnych, dwóch zebrań SU, w których wzięli udział gospodarze i zastępcy gospodarzy, omówiono potrzebę przeprowadzenia wyborów do zarządu SU i przebieg kampanii wyborczej.

czytaj więcej