Warsztaty metodyczne dla nauczycieli


17 października odbyło się spotkanie metodyczne, którym tematem naczelnym było „Wykorzystanie technik dramy podczas lekcji przedmiotowych (historia i wos)”.

czytaj więcej