Uczymy przez współpracę, działanie i eksperymantowanie

W naszej szkole uczymy się przez współpracę, działanie i eksperymentowanie.  Realizujemy interdyscyplinarny projekt „Badamy, doświadczamy, eksperymentujemy, czyli nauka nie musi być nudna”, aktywnie działamy włączając się w inicjatywę „Budzących się szkół”, czy twórczej aktywności w ramach „Konceptu Kultura” . Dzieci i młodzież uczestniczą w różnego typu zajęciach, które skłaniają do aktywności, kreatywności, samodzielnego myślenia i poznawania świata przez doświadczenie.

 

Bardzo dobrze układa się współpraca uczniów klas starszych i nauczania początkowego.  Młodzież, wspólnie z „maluchami” przygotowuje przedstawienia, uczestniczy w zajęciach, organizuje i włącza się w obsługę techniczną imprez szkolnych i międzyszkolnych, młodszych kolegów.  Czyta im  książki  w czasie przerw,  razem malują, wycinają i bawią się.

 

W ramach pracy Samorządu Uczniowskiego, nasi uczniowie stają się współgospodarzami szkoły. Inicjują pomysły dotyczące przygotowania i przebiegu uroczystości szkolnych, przygotowują zajęcia dla całej szkoły i dla rodziców.

 

 

Katarzyna Kil

 

Podziel się: