Stosujemy nowoczesne technologie

Szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.

 

W każdej sali do dyspozycji nauczyciela jest rzutnik multimedialny. 

W większości sal lekcyjnych są tablice interaktywne.

Ćwiczenia interaktywne pozwalają one uczniom wchodzić w fizyczne interakcje z wyświetlanym na powierzchni tablicy materiałem poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów i tym podobnych za pomocą swoich rąk. 

 

 

Na lekcjach wykorzystywane są smartfony i tablety do rozwiązywania quizów oraz zadań umieszczonych na platformach edukacyjnych. Uczniowie korzystają również z aplikacji mobilnych wzbogacających uczenie się.

 

 

 

 

Pracownia komputerowa wyposażona jest w nowoczesne laptopy. Dzieci mają dostęp narzędzi Office 365 oraz aplikacji edukacyjnych dostępnych on-line.

 

Anna Drotlew

 

Podziel się: