Stosujemy innowacyjne, kreatywne metody pracy

Nauczyciele stosują nowoczesne metody pracy, częstokroć oparte na współpracy międzynarodowej, zmuszającej uczniów do praktycznego wykorzystania języków obcych. Wymiana międzynarodowa, uczestnictwo w projektach międzynarodowych i projekty eTwinning to właściwie standardowe elementy pracy uczniów SP 52.

 

Nasi nauczyciele są trenerami w międzynarodowych programach kreatywności “Odyseja Umysłu” i “Destination Imagination”. Zdobyte kompetencje oraz umiejętności wykorzystują w pracy na lekcjach. Stosowane metody odgrywają ważną rolę we wspomaganiu nauki wyobraźni przestrzennej oraz nauki języków obcych. 

 

Z kolei młodsi uczniowie uczestniczą w zajęciach szeroko wybiegających poza ramy pracy w klasie: liczne warsztaty odbywające się poza szkołą, a także realizowane z zewnętrznymi instytucjami, bądź angażujące w wielotygodniową realizację, kształcą w najmłodszych uczniach otwartość na świat, odwagę, umiejętności logicznego i analitycznego myślenia oraz szukania optymalnych rozwiązań, samodzielności oraz zaradności.

 

 

Anna Drotlew, Edyta Hebel

 

Podziel się: