Stosujemy elementy pedagogiki Montessori

Istota pedagogiki Marii Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą.

 

W naszej klasie wykorzystujemy elementy pedagogiki Marii Montessori skupiając się szczególnie na indywidualnych zdolnościach każdego ucznia. Staramy się budować w dzieciach przekonanie, że są w stanie pokonać nawet najtrudniejsze wyzwania.

 

W ciągu każdego dnia realizujemy też tzw. lekcję ciszy. Ćwiczenia ciszy pomagają dziecku  odnaleźć spokój. 

 

Kontrola ruchu i twórcza ekspresja ruchowa, powiązane wzajemnie z uspokojeniem są najlepszym sposobem do powstawania refleksji i możliwością uwewnętrzniania się. 

Lekcje i ćwiczenia ciszy mają duże znaczenie w wychowawczym rozwoju dziecka. Dzieci stają się spokojniejsze, zachowują się ciszej, łatwiej im się uczyć. 

Lekcja ciszy ułatwia nie tylko lepsze skupienie, bardziej efektywną pracę, ale pozwala dziecku na odkrycie swojego wnętrza. Służą temu między innymi krótkie ćwiczenia, oparte na wykonywaniu różnorodnych czynności bez wypowiadania słów.

 

Dagmara Rejkowska

 

Podziel się: