SP 52 Przyjazna Mieszkańcom

Jest to projekt skierowany do mieszkańców w każdym wieku aby zainspirować, zachęcić do aktywnego życia, podejmowania różnych aktywności mających na celu wszechstronny rozwój.

 

CELE OGÓLNE:

 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
 2. Promowanie projektów realizowanych na terenie szkoły: Przyjazna Dzielnica, Gdyńskie Poruszenie, Otwarta Szkoła.
 3. Stworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego Grabówka i warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 4. Organizacja zajęć dla mieszkańców w każdym wieku, „od malucha do starszaka”.
 5. Organizacja imprez o charakterze: rekreacyjno-sportowym, zdrowotnym i artystycznym.
 6. Aktywizacja mieszkańców i integracja międzypokoleniowa.
 7. Umożliwienie mieszkańcom działania w obszarze ich zainteresowań.
 8. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 9. Zagospodarowanie czasu wolnego w sposób zaplanowany, ciekawy i rozwijający pasje.

 

SPOSOBY REALIZACJI PROJEKTU:

 1. Zajęcia sportowe dla okolicznych przedszkoli.
 2. Organizacja zawodów sportowych dla szkół.
 3. Warsztaty kulinarne dla dzieci.
 4. Nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych.
 5. Realizacja zajęć z projektu Przyjazna Dzielnica, Gdyńskie Poruszenie, Otwarta Szkoła.

 

SPODZIEWANE EFEKTY:

 

Mieszkańców:

 • aktywizacja mieszkańców
 • rozwijanie zainteresowań
 • zagospodarowanie czasu wolnego
 • znalezienie miejsca spotkań oraz  stworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego Grabówka
 • kształtowanie postaw: obywatelskiej, aktywności w życiu społecznym, prozdrowotnej i otwartości wobec świata i innych ludzi
 • udział w projektach, imprezach szkolnych

 

Szkoły:

 • współpraca z Radą Dzielnicy Grabówek
 • atmosfera współpracy, zaufania i twórczych inicjatyw
 • bardzo dobra opinia o szkole w środowisku
 • identyfikacja społeczności lokalnej z placówką  jako „nasza szkoła”
 • współpraca: dom – szkoła – rodzice – nauczyciele
 • kształtowanie postaw: obywatelskiej, aktywności w życiu społecznym, prozdrowotnej i otwartości wobec świata i innych ludzi
 • pozyskanie funduszy na cele remontowo – inwestycyjne, zagospodarowanie terenów zielonych
 • stworzenie jak najlepszych warunków do edukacji i rekreacji dzieci .

 

Miasta:

 • aktywna współpraca szkoły, środowiska z Radą Dzielnicy Grabówek
 • realizacja projektów miejskich
 • promocja miasta Gdyni

 

UCZESTNICY:

 Mieszkańcy w każdym wieku „od malucha do starszaka”.

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY Z PRZYJAZNEJ DZIELNICY WRAZ Z RADĄ DZIELNICY GRABÓWEK:

 

 1. 2016 “Reaguj-pomóż” – szkolenia dla mieszkańców z pierwszej pomocy.
 2. 2017 styczeń – lipiec ” Zagraj w lidze Grabówka”, wrzesień- grudzień “Gimnastyka ciała i umysłu”.
 3. 2018 “Gimnastyka ciała i umysłu dla starszych i młodszych mieszkańców Grabówka”

 

OD 2.01.2019 ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ KOLEJNEGO PROJEKTU “Gimnastyka ciała i umysłu: Postaw na zdrowie”.

 

DLA DOROSŁYCH:

Gimnastyka usprawniająca„ Zdrowy kręgosłup” grupa początkująca – środy godz. 15.30

Gimnastyka „ Zdrowy kręgosłup”- kontynuacja – środy godz. 16.30

Zumba– środy godz.20.00

Samoobrona dla Pań – piątki godz. 18.15 – 19.15 ( obowiązują wcześniejsze zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń tel. 501 178 433 )

DLA DZIECI:

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku 6-8 lat – piątki godz. 14.20

 

 

Podziel się: