Together forever – Wymiana młodzieży Polska – Ukraina

 


 

 

TOGETHER FOREVER

 

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKA – UKRAINA

 

Relacje z wymiany i prace uczniów.


 

Cele współpracy między Szkołą Podstawową nr 52 w Gdyni / Polska i Liceum Pedagogicznym w Drohobyczy / Ukraina:

 1. wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi, poprzez poznanie się i budowanie przyjaźni;
 2. odkrywanie wspólnych korzeni poznając tradycje, obrzędy, kuchnię, zwyczaje;
 3. poszanowanie tożsamości narodowej i kulturowej oraz przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kulturze;
 4. upowszechnianie wartości europejskich;
 5. doskonalenie umiejętności języka angielskiego w praktyce;
 6. włączanie całego środowiska w naszą współpracę.

 

Korzyści dla uczniów:

 • większa motywacja do nauki języków obcych i szybsze postępy w ich opanowaniu;
 • pobudzenie i rozwój wyobraźni;
 • szansa na zawarcie nowych znajomości;
 • przygoda intelektualna i emocjonalna;
 • praktyczne zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • otwarcie na ludzi reprezentujących inne kultury;
 • empatia i zwiększona wrażliwość na zjawiska nierówności, ubóstwa i wyzysku;
 • odwaga i śmiałość w łamaniu stereotypów;
 • zrozumienie powiązań lokalnych i globalnych;
 • przyrost wiedzy nt. warunków życia i rzeczywistości szkolnej na Ukrainie (w szkole partnerskiej).

 

Korzyści zawodowe dla nauczycieli, szkoły, środowiska:

 • nowe możliwości kształcenia uczniów, nowe sytuacje dydaktyczne i wychowawcze;
 • wdrażanie innowacji;
 • transfer metod nauczania przejętych od nauczycieli z partnerskiej szkoły;
 • satysfakcja z wprowadzenia innowacji i podnoszenia jakości szkoły – współpraca całego grona pedagogicznego, rodziców, Rady Dzielnicy Grabówek, okolicznych Parafii i Urzędu Miasta Gdynia.
Podziel się: