2017-10-17 Warsztaty metodyczne dla nauczycieli


 

17 października odbyło się spotkanie metodyczne, którym tematem naczelnym było „Wykorzystanie technik dramy podczas lekcji przedmiotowych (historia i wos)”. Pani Grażyna Szotrowska  zaprezentowała przygotowany wcześniej przykładowy scenariusz lekcji dla klasy V na temat „Państwo i społeczeństwo starożytnego Egiptu”. Pokazała w nim w jaki sposób techniki dramy mogą pomóc uczniom w przyswojeniu materiału. Później pani Irena Motkowska – Matczak przybliżyła uczestnikom inne możliwości wykorzystania działań związanych z dramą, odpowiedziała na pytania i wątpliwości związane z tym tematem oraz zarekomendowała nauczycielom książkę autorstwa Anny Dziedzic oraz Wiesławy Elżbiety Kozłowskiej pod tytułem „Drama na lekcjach historii”.

Nauczycielom biorącym udział w zajęciach zostały rozesłane materiały pomocnicze droga e-mailową.

 

Scenariusz lekcji

Teksty źródłowe

 

Działanie realizowane było w ramach projektu „Rozwijam siebie aby rozwijać innych” finansowanego ze środków unijnych z programu PO WER.

Podziel się: