Odyseja Umysłu

 

Podstawowe założenia programu „ODYSEJA UMYSŁU”:

Odyseja Umysłu za cel stawia rozwój zdolności twórczych, które posiada każdy człowiek. Inspiruje rozwój kreatywnego i krytycznego myślenia, zachęcając do rozwiązywania problemów rozbieżnych, czyli takich, które da się rozwiązać na wiele sposobów. Twórcze rozwiązywanie problemów to metoda nauczania zorientowana zarówno na proces, jak i na rezultat. Pracując w 7-osobowych drużynach uczestnicy mogą inspirować się wzajemnie, uczyć się od siebie i polegać na sobie. Odyseja Umysłu jest programem o charakterze konkursu. Dzięki elementowi współzawodnictwa Odyseusze starają się dać z siebie jak najwięcej i pracować najlepiej jak potrafią, zaś dzięki możliwości występu na konkursie mogą publicznie pokazać swoje rozwiązania oraz zobaczyć pomysły innych. Przygotowując się do konkursu każdy członek drużyny uczy się nowych rzeczy, przełamuje swoje słabości i zahamowania, lepiej poznaje siebie i innych. Drużyna zaprezentuje rozwiązanie problemu długoterminowego. Prezentacja rozwiązania problemu zostanie wpleciona w oryginalne przedstawienie. Drużyna zostanie oceniona także za cztery elementy stylu oraz za rozwiązanie jednego problemu spontanicznego. Finały światowe to zwieńczenie odysejowego sezonu, gdzie walczy ponad 800 drużyn z całego świata. Prawo do reprezentowania Polski na finale w Stanach Zjednoczonych uzyskują drużyny, które zdobyły nagrody I stopnia, natomiast drużyny które zdobędą nagrody II stopnia mają prawo wyjazdu na Eurofestiwal, który odbywa się każdego roku w innym europejskim kraju.  

 

Cele szczegółowe programu „ODYSEJA UMYSŁU”:

  • Kształtowanie kompetencji intelektualnych:

– identyfikacja sedna zadania

– myślenie rozbieżne, czyli szukanie wielu rozwiązań jednego zadania

– łączenie i zastosowanie wiedzy z różnych dziedzin

 

  • Kształtowanie kompetencji interpersonalnych:

– skuteczne komunikowanie się i praca w zespole

– autoprezentacja i wystąpienia publiczne

– tolerancja dla odmiennych pomysłów i osobowości

 

  • Kształtowanie kompetencji menedżerskich;

– niezależność w myśleniu i działaniu

– perspektywiczne planowanie i zarządzanie czasem

– podejmowanie ryzyka i podejmowanie decyzji

 

„ODYSEJA UMYSŁU” w Gimnazjum nr 4 w Gdyni w liczbach:

– 15 lat uczestnictwa w programie

– 250  uczestników

– 40 drużyn

– 12 tytułów Mistrza Polski

– 7 tytułów Wicemistrza Polski

– 80 uczestników Światowych Finałów Konkursu w Stanach Zjednoczonych

– 25 uczestników Eurofestiwalu

– 1 tytuł Wicemistrzów Świata (2011)

– 1 światowa nagroda Ranatra Fusca za wybitną kreatywność (2016)

– 2 regionalne nagrody Ranarta Fusca za wybitną kreatywność (2013, 2015)

– 1 srebrny medal na Eurofestiwalu w Berlinie (2007)

– 4 nagrody Omera za fair play


 

15 lat Odysei Umysłu w Gimnazjum nr 4

Podziel się: