Program PO WER w naszej szkole


“ROZWIJAM SIEBIE ABY ROZWIJAĆ INNYCH”

 

Jest to projekt sfinansowany ze środków unijnych z programu PO WER. Skierowany bezpośrednio do nauczycieli,  aby zainspirować ich do modyfikowania metod i form pracy z uczniem, jak również zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

czytaj więcej