Kurs pierwszej pomocy

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi uczyli się jak udzielać pierwszej pomocy.

Mimo tego, ze kurs trwał kilka godzin, nikt się nie nudził.