Instrumenty muzyczne na lekcji geografii

Z okazji Mini Dnia Edukacji Muzycznej uczniowie mieli możliwość realnego zetknięcia się z oryginalnym instrumentem muzycznym z Jawy jakim jest anklung oraz wysłuchać utworów wykonanych przez mieszkańców tej wyspy.