Ciekawe metody

Filozofia Montessori

 

Istota pedagogiki Marii Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą.

 

W naszej klasie wykorzystujemy elementy pedagogiki Marii Montessori skupiając się szczególnie na indywidualnych zdolnościach każdego ucznia. Staramy się budować w dzieciach przekonanie, że są w stanie pokonać nawet najtrudniejsze wyzwania.

 

W ciągu każdego dnia realizujemy też tzw. lekcję ciszy. Ćwiczenia ciszy pomagają dziecku  odnaleźć spokój. 

 

Kontrola ruchu i twórcza ekspresja ruchowa, powiązane wzajemnie z uspokojeniem są najlepszym sposobem do powstawania refleksji i możliwością uwewnętrzniania się. Lekcje i ćwiczenia ciszy mają duże znaczenie w wychowawczym rozwoju dziecka. Dzieci stają się spokojniejsze, zachowują się ciszej, łatwiej im się uczyć. Lekcja ciszy ułatwia nie tylko lepsze skupienie, bardziej efektywną pracę, ale pozwala dziecku na odkrycie swojego wnętrza. Służą temu między innymi krótkie ćwiczenia, oparte na wykonywaniu różnorodnych czynności bez wypowiadania słów.

 

 

 


 

Koncepcja Planu Daltońskiego

 

Plan Daltoński polega na indywidualnej pracy każdego dziecka, na działaniu, a nie sięganiu po gotowe rozwiązania, na poszukiwaniu, badaniu świata i wyciąganiu wniosków już od najmłodszych lat. Metoda ta polega na indywidualnej pracy uczniów a więc zrywa z tradycyjnym sztywnym klasowo lekcyjnym systemem nauczania. Plan Daltoński umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy. Edukacja Planu Daltońskiego umożliwia wychowanie dziecka „ku przyszłości” – by było samodzielne, by bez trudu sprostało wyznaniom, jakie napotka na swojej drodze.

 

Plan Daltoński opiera się na trzech głównych zasadach:

 • nauce odpowiedzialności (dziecko ponosi odpowiedzialność za wyniki procesu edukacyjnego i sposób jego realizacji);
 • nauce samodzielności (dziecko same znajduje rozwiązanie i same wykonuje zadanie; jest zmotywowane do działania);
 • nauce współpracy (dziecko wykonuje zadanie samodzielnie, ale może również prosić o pomoc kolegów i koleżanki. Dzieci nie przeszkadzają sobie lecz wzajemnie się wspierają).

 

W obecnej chwili dzieci pracują z następującymi pomocami daltońskimi:

 • kolorowymi dniami tygodnia (wiedzą, jaki mamy dzień tygodnia),
 • planem dnia (wiedzą, co je spotka dzisiaj),
 • sygnalizatorem (który ułatwia organizację czasu i rodzaju pracy uczniów),
 • klepsydrami (dzięki, którym dzieci obserwują upływający czas),
 • menadżerem tygodnia (każde dziecko ma określone cotygodniowe obowiązki).

 

W przyszłości pojawi się jeszcze:

 • tablica osiągnięć (bo każde dziecko ma talent),
 • organizator wyjść z klasy (wizualizowanie wyjść, a nie pytanie za każdym razem „czy mogę?”),
 • pary uczniowskie i zespoły klasowe (każdy wie, z kim współpracuje w danym tygodniu)
 • tablica zadań (dziecko samo wybiera, co będzie robiło w danym momencie),
  a klepsydry zostaną zastąpione zegarem daltońskim.

Wykonujemy na razie małe kroczki, ale właśnie małymi kroczkami buduje się najtrwalsze sukcesy.

 

 

Podziel się: