Informacja dla ucznia – egzamin 2018

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH
EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2018 ROKU

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku