Egzamin gimnazjalny

Informacje dla zdających egzamin gimnazjalny w 2019r.

Informacja o rekrutacji 2019/2020

Kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2019/2020

List Pomorskiego Kuratora Oświaty


 

Informacja dla uczniów przystępujących
do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019
oraz dla ich rodziców/opiekunów prawnych.

 

Terminarz:

 

Termin główny

 1. 10 kwietnia 2019 (środa) – część humanistyczna:
  • godz. 9:00 – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
    – czas trwania 60 minut, 80 minut dla uprawnionych do wydłużenia;
  • godz. 11:00 – z zakresu języka polskiego,
    – czas trwania 90 minut, 135 minut dla uprawnionych do wydłużenia;
 2. 11 kwietnia 2019 (czwartek) – część matematyczno-przyrodnicza:
  • godz. 9:00 – z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
    – czas trwania 60 minut, 80 minut dla uprawnionych do wydłużenia;
  • godz. 11:00 – z zakresu matematyki,
    – czas trwania 90 minut, 135 minut dla uprawnionych do wydłużenia;
 3. 12 kwietnia 2019 (piątek) – język obcy nowożytny:
  • godz. 9:00 – na poziomie podstawowym,
    – czas trwania 60 minut, 80 minut dla uprawnionych do wydłużenia;
  • godz. 11:00 – na poziomie rozszerzonym,
    – czas trwania 60 minut, 90 minut dla uprawnionych do wydłużenia.

 

Termin dodatkowy

 1. 03 czerwca 2019 (poniedziałek) – część humanistyczna:
  • godz. 9:00 – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • godz. 11:00 – z zakresu języka polskiego,
 2. 04 czerwca 2019 (wtorek) – część matematyczno-przyrodnicza:
  • godz. 9:00 – z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
  • godz. 11:00 – z zakresu matematyki,
 3. 05 czerwca 2019 (środa) – język obcy nowożytny:
  • godz. 9:00 – na poziomie podstawowym,
  • godz. 11:00 – na poziomie rozszerzonym.

 

W terminie głównym do egzaminu przystępują wszyscy uczniowie klas III gimnazjum.

W terminie dodatkowym do egzaminu przystępują uczniowie którzy:

 1. nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych bądź zdrowotnych ALBO
 2. przerwali albo którym przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

 

Zasady przeprowadzania egzaminu:

 1. Uczeń zgłasza się do placówki w dniu egzaminu o godzinie 08:15.
 2. Korzysta z szatni, w której pozostawia swoje okrycie wierzchnie.
 3. W wyznaczonej na egzamin sali losuje numer stolika (w niektórych przypadkach możliwe jest odstąpienie od bez losowania).
 4. Po dostarczeniu arkuszy egzaminacyjnych do sali (przed ich rozpakowaniem) uczeń może jeszcze opuścić salę np. w celu skorzystania z toalety).
 5. Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi tylko legitymację szkolną, długopis/pióro z czarnym atramentem, przyrządy kreślarskie tylko na zakres matematyka. Uczeń może wnieść również małą butelkę wody.
 6. W czasie egzaminu nie wolno korzystać z kalkulatorów ani urządzeń telekomunikacyjnych – nie wolno ich wnosić do sali egzaminacyjnej.
 7. Egzamin rozpoczyna się i kończy o ustalonej godzinie.
 8. Po rozpoczęciu pracy z arkuszem nie ma możliwości rozmawiania, zadawania pytań.
 9. Zdający powinni:
  • zapoznać się z Informacją dla ucznia/słuchacza z pierwszej strony arkusza,
  • samodzielnie pracować z arkuszem,
  • stosować ołówek wyłącznie do rysowania,
  • wypełniać karty odpowiedzi wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/atramentem,
  • przenieść na kartę odpowiedzi wszystkie zaznaczenia do zadań zamkniętych, o ile mają taki obowiązek,
  • sprawdzić w ciągu 5 minut po zakończeniu egzaminu poprawność przeniesienia zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, o ile nie są zwolnieni  z tego obowiązku,
  • stosować się do poleceń zespołu nadzorującego, który przed rozpoczęciem egzaminu  przypomina sposób kodowania prac i ustala sposób oddawania arkuszy.

 

Wszelkie informacje związane z egzaminem gimnazjalnym

znajdują się na stronach CKE i OKE.

Linki zewnętrzne

Podziel się: