Rada Rodziców

 

Pierwsze zebranie w roku szk. 2017/18

 

W dniu 11.10.2017 roku odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 52 z klasami gimnazjalnymi w Gdyni, nowej kadencji na rok szkolny 2017/2018.

Zebranie zwołała Dyrektor Pani mgr Ewa Pietrzak. W pierwszej części zebrania Zarząd Rady Rodziców pod przewodnictwem p. Katarzyny Ziemann złożył sprawozdanie za ubiegły rok i przeprowadził wybory do nowego Zarządu Rady.

Decyzją członków Rady do Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 wybrano następujące osoby:

 • Przewodnicząca – P. Katarzyna Ziemann,
 • Zastępca przewodniczącej – P. Maciej Szymoniak,
 • Sekretarz/Skarbnik – P. Jadwiga Hajduk.

 

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Przewodnicząca – P. Karolina Sobczyk,
 • Zastępca przewodniczącej – P. Karolina Pałasz.

 

W drugiej części zebrania brała udział Pani Dyrektor Ewa Pietrzak, która przedstawiła Radzie Rodziców aktualne informacje o funkcjonowaniu szkoły i o przewidzianych zmianach.

Zgodnie z podjętą uchwałą składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50 zł (za cały rok szkolny). Prosimy rodziców i opiekunów o wpłaty do skarbników klasowych lub wychowawców klas.

Uprzejmie dziękujemy za spełnienie naszej prośby.

 

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w zebraniach Rady Rodziców.

Terminy spotkań (godz. 18:00 w pokoju nauczycielskim):

 • 15.11.2017
 • 13.12.2017
 • 10.01.2018
 • 14.02.2018
 • 14.03.2018
 • 11.04.2018
 • 09.05.2018
 • 06.06.2018
Podziel się: