Dla rodzica

Opłaty za obiady na miesiąc maj w wysokości 70 zł (20 dni x 3,50) należy wpłacać w kasie szkoły w dniach 29 i 30.04 lub na konto szkoły. Odpisy za miesiąc kwiecień (dni strajku oraz zgłoszone nieobecności) zostaną rozliczone w miesiącu czerwcu.

 


 

Płatność za obiady

 

 

  1. Płatności można dokonywać w kasie szkoły w godzinach pracy szkoły lub na konto podane poniżej.
  2. Informacja o wysokości opłaty na kolejny miesiąc żywieniowy podawana jest z wyprzedzeniem, około 20 dnia każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły i w widocznym miejscu, przy wejściu do szkoły.
  3. Informacji o możliwych odpisach można zasięgnąć telefonicznie w sekretariacie szkoły, w pierwszym dniu wnoszenia opłat.
  4. W przypadku wnoszenia opłat na konto w tytule przelewu proszę umieścić: 
    • imię i nazwisko dziecka – miesiąc żywieniowy, wysokość odpisu
    • kwota przelewu musi być równa wysokości opłaty podanej na dany miesiąc – wysokość odpisu (jeśli jest)

 

Szkoła Podstawowa nr 52, 81-228 Gdynia, Okrzei 6

Bank PKO S.A.
51 1020 4900 0000 8702 3084 0381


 

Informacja o wpłatach za duplikaty dokumentów

 

Wpłaty za duplikaty dokumentów należy dokonywać na konto:

Szkoła Podstawowa nr 52, 81-228 Gdynia, Okrzei 6

Bank PKO S.A.
71 1020 4900 0000 8802 3084 0360

 

tytułem:

– duplikat legitymacji – kwota 9,00 zł

– duplikat świadectwa – kwota 26,00 zł

 

Do podania o wydanie duplikatu należy dołączyć dowód wpłaty.


 

Ubezpieczycielem uczniów jest WARTA S.A.

 

NR POLISY 908560417595

Centrum Obsługi Klienta 801308308

Zgłoszenia on-line na stronie www.warta.pl

 

 

Podziel się: