Dla rodzica

 

Płatność za obiady

 

  1. Płatności można dokonywać w kasie szkoły w godzinach pracy szkoły lub na konto podane poniżej.
  2. Informacja o wysokości opłaty na kolejny miesiąc żywieniowy podawana jest z wyprzedzeniem, około 20 dnia każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły i w widocznym miejscu, przy wejściu do szkoły.
  3. Informacji o możliwych odpisach można zasięgnąć telefonicznie w sekretariacie szkoły, w pierwszym dniu wnoszenia opłat.
  4. W przypadku wnoszenia opłat na konto w tytule przelewu proszę umieścić: 
    • imię i nazwisko dziecka – miesiąc żywieniowy, wysokość odpisu
    • kwota przelewu musi być równa wysokości opłaty podanej na dany miesiąc – wysokość odpisu (jeśli jest)
  5. Terminy wpłat:

Na luty:

– 18.01-23.01 na konto

– 24.01-26.01 w kasie szkoły

Na marzec:

– 19.02-23.02 na konto

– 26.02-28.02 w kasie szkoły

Na kwiecień:

– 19.03-23.03 na konto

– 26.03-28.03 w kasie szkoły

Na maj:

– 20.04-25.04 na konto

– 26.04-30.04 w kasie szkoły

Na czerwiec:

– 21.05-25.05 na konto

– 28.05-30.05 w kasie szkoły

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Szkoła Podstawowa nr 52, 81-228 Gdynia, Okrzei 6

Bank PKO S.A.
51 1020 4900 0000 8702 3084 0381


 

Informacja o wpłatach za duplikaty dokumentów

 

Wpłaty za duplikaty dokumentów należy dokonywać na konto:

Szkoła Podstawowa nr 52, 81-228 Gdynia, Okrzei 6

Bank PKO S.A.
71 1020 4900 0000 8802 3084 0360

 

tytułem:

– duplikat legitymacji – kwota 9,00 zł

– duplikat świadectwa – kwota 26,00 zł

 

Do podania o wydanie duplikatu należy dołączyć dowód wpłaty.


 

Ubezpieczycielem uczniów jest WARTA S.A.

 

NR POLISY 908560417595

Centrum Obsługi Klienta 801308308

Zgłoszenia on-line na stronie www.warta.pl

Podziel się: