Zajęcia sportowe dla przedszkoli

Dnia 16 i 23 października 2018 odbyły się zajęcia sportowe na hali dla dzieci z Przedszkola nr 31 “Bajeczka” i Przedszkola nr 36 “Złota rybka”. Celem wizyt jest wspieranie przedszkoli w stymulowaniu harmonijnego rozwoju dzieci, kształtowaniu sprawności fizycznej oraz zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

czytaj więcej