Innowacje 2018/2019

INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT EDUKACYJNY

BADAMY, DOŚWIADCZAMY, EKSPERYMENTUJEMY, 

CZYLI NAUKA NIE MUSI BYĆ NUDNA

 

 

Opracowanie: Alina Zielińska

 

Rok szkolny 2018/2019

 

Badamy, doświadczamy, eksperymentujemy to interdyscyplinarny projekt edukacyjny skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni – niektóre jego elementy również do wszystkich mieszkańców dzielnicy Grabówek.

Projekt powstał, aby uczniowie mogli poznawać świat poprzez zadawanie pytań, stawianie i testowanie hipotez, wyciąganie wniosków, prezentowanie swoich osiągnięć. Przez wspólne eksperymentowanie proces uczenia się będzie nie tylko ciekawym procesem zdobywania wiedzy, ale także  rozwijania, niezbędnych w XXI wieku,kompetencji kluczowych. Parlament Europejski w 2006 roku zdefiniował je jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.

Kompetencje kluczowe to:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • umiejętności uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość,
 • świadomość i ekspresja kulturowa.

Dz.U.UE,z 30.12.2006

 

Z myślą o naszych uczniach, przygotowaliśmy  wiele ciekawych propozycji – warsztaty, pokazy laboratoryjne, obserwacje astronomiczne – obejmujące różne dyscypliny naukowe. Formy pracy dostosowujemy do wieku odbiorcy.

Spodziewamy się, że działania realizowane w ramach lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych, przyniosą korzyści uczniom i nauczycielom.

 

Korzyści dla uczniów:

 • przeżyją fascynującą przygodę z nauką,
 • zdobędą wiedzę poprzez eksperymentowanie,
 • będą uczyli się współpracy i komunikacji, podejmowania inicjatywy i odpowiedzialności,
 • nie tylko zyskają ciekawe doświadczenie, ale łatwiej zrozumieją nowe zagadnienia,
 • poznają warsztat pracy naukowców.

 

Korzyści dla nauczycieli:

 • zdobędą nowe kompetencje,
 • podejmą się nowych zadań, które poprowadzą w nieznane obszary wiedzy,
 • będą tworzyć nowe możliwości rozwoju dla uczniów i dla siebie,
 • podejmą działania.

 

Założenia projektu:

 

 1. Adresaci:
 • uczniowie, nauczyciele, rodzice Szkoły Podstawowej nr 52,
 • uczniowie i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, mieszkańcy miasta, rodzice, goście odwiedzający naszą szkołę.

 

 1. Cele programu:

Chcemy aby nasi uczniowie:

 • samodzielnie poznawali świat poprzez obserwację i eksperymentowanie,
 • rozwijali umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
 • rozwijali umiejętności pracy w grupie,
 • wzmocnili poczucie własnej wartości,
 • rozwijali swoje zainteresowania oraz zaangażowanie w rozwiązywanie problemów.

 

 1. Metody: obserwacje, eksperymentowanie, wykonywanie doświadczeń, prezentacja własnych osiągnięć.

 

 1. Moduły zaplanowane do realizacji:
 • Moduł historyczny
 • Moduł przyrodniczy
 • Moduł fizyczno-chemiczny

 

 

Podziel się: