Rekrutacja do SP52 na rok szk. 2018/19

 

I. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych “0” odbywa się elektronicznie przez stronę:

Formico – rekrutacja do przedszkoli

 

II. Rekrutacja do klas szkoły podstawowej prowadzona jest przez szkołę.

  • Rodzice dzieci z rejonu powinni złożyć:

do klas I – dzieci 7 letnie

ZGŁOSZENIE,

– potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,

– odpis aktu urodzenia.

 

Do klasy I może zostać przyjęte dziecko 6-letnie, jeśli korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo uzyska opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

do klas IV i VII

ZGŁOSZENIE,

– odpis aktu urodzenia,

– świadectwo ukończenia poprzedniej klasy.

 

  • Rodzice dzieci spoza rejonu powinni złożyć:

do klas I – dzieci 7 letnie

WNIOSEK,

– potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,

– odpis aktu urodzenia,

– dokumenty potwierdzające spełniane odpowiednich kryteriów (tabela we wniosku).

 

do klas IV i VII

WNIOSEK,

– odpis aktu urodzenia,

– świadectwo ukończenia poprzedniej klasy,

– dokumenty potwierdzające spełniane odpowiednich kryteriów (tabela we wniosku).

Podziel się: