Międzyszkolny Konkurs – Stulecie Marynarki Wojennej

 

 

 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

 

STULECIE MARYNARKI WOJENNEJ
– JEJ HISTORIA I TRADYCJE –

 

 

 

 

ORGANIZATOR WYDARZENIA – Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni.

WSPÓŁPRACA – Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

PATRONAT – Rektor –Komendant Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych Gdyni, w części muzycznej i plastycznej również do dzieci ostatnich grup przedszkolnych i tzw. zerówek.
Składa się z 4 niezależnych części:

– plastycznej,

– muzycznej,

– literackiej

– sprawnościowo-wiedzowej.

Poniższy regulamin dotyczy wszystkich części, w załącznikach znajdują się szczegółowe opisy.

 

REGULAMIN

CELE KONKURSU

 1. Pogłębianie wiedzy historycznej w Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Promowanie wartości i postaw życiowych jak odpowiedzialność, obowiązkowość i zamiłowanie do morza.
 3. Zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności sportowych i znajomości zasad pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania oraz prezentowania własnej twórczości literackiej.
 5. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
 6. Popularyzacja piosenek o tematyce morskiej.
 7. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa i wymiana doświadczeń.

 

TERMINARZ

 1. Prace plastyczne i literackie należy nadsyłać do godz. 12: 00 dnia 27 kwietnia 2018.
 2. Zgłoszenia do części muzycznej i sprawnościowo-wiedzowej należy przesyłać w terminie do 13kwietnia 2018, na adres mailowy: sekretariat@sp52gdynia.eu
 3. Współzawodnictwo zostanie rozegrane w dniach 25, 26, 27 kwietnia 2018 w zależności od grupy wiekowej.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie na stronie internetowej szkoły.
 2. Przekazując pracę na konkurs, każdy uczestnik zgadza się na jej ekspozycję przez organizatora.
 3. Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac ani kosztów przesyłki.
 4. Prace niezgodne z Regulaminem Konkursu lub oddane po terminie nie będą oceniane.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

Określone są indywidualnie dla poszczególnych części konkursu:

• Konkurs sprawnościowo – wiedzowy – załącznik nr 1.
• Konkurs literacki – załącznik nr 2.
• Konkurs plastyczny – załącznik nr 3.
• Festiwal Piosenki Morskiej – załącznik nr 4.

 

OCENA PRAC I RYWALIZACJI

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród uczestników wyłoni zwycięzców.
 2. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu lub zwycięzców rywalizacji oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 30 maja 2018r. na stronie internetowej szkoły: www.sp52gdynia.eu i przesłane do wszystkich szkół uczestniczących.
 2. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu 8 czerwca w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

MAMY NADZIEJĘ, ŻE WSZYSCY UCZESTNICY WSPÓŁZAWODNICTWA

SPOTKAJĄ SIĘ NA UROCZYSTEJ GALI

 

Wszystkie informacje o uczestnikach będą gromadzone tylko w celu realizacji założeń konkursu i zostaną usunięte z zasobów szkoły po jego zakończeniu.

Podziel się: