2017-06-10 Współpraca z UNICEF „Zawody Dla Afryki”

 

W ramach współpracy z UNICEF, nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Zawody Dla Afryki”. Celem projektu było:

  • przekazanie uczniom wiedzy na temat jak ważne znaczenie w życiu człowieka ma woda,
  • uświadomienie, że na świecie są regiony gdzie dostęp do wody jest bardzo ograniczony, a często wręcz niemożliwy,
  • kształtowanie proekologicznych postaw związanych z oszczędzaniem wody.

 

W maju i czerwcu odbyły się w klasach pogadanki na temat znaczenia wody w życiu człowieka. Uczniowie: Burkiewicz Maria, Hajduk Agata, Magierska Zosia oraz Miotke Wiktoria wzięły udział w konkursie, którego tematem było stworzenie Kodeksu Oszczędzania Wody. Pod opieką p. Doroty Giełdzik powstał w formie książkowej kodeks, który prezentujemy poniżej w postaci załączonych zdjęć.

 

Pamiętaj – Woda to dobro wspólne,

korzystaj z niego umiejętnie aby starczyło dla wszystkich.

 

Podziel się: