Przemiany szkolne

 

1 września 1990r. przywitaliśmy z nowym dyrektorem szkoły p. Elżbietą Łobocką.

Równocześnie ze „świeżo upieczoną” p. dyrektor w szkole pojawiły się 3 młode nauczycielki nauczania początkowego: p. B. Siemiątkowska, p. L. Płuciennik, p. H. Debis-Daniel, które odtąd z największym poświęceniem uczyły i wychowywały dzieci klas I-III, dając im solidne podstawy do dalszej nauki. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego niezwykle gorąco powitano także dwie inne, nowe siły dydaktyczne: Ks. Mieczysława Guzmana oraz katechetkę p. Gabrielę Nieżorawską. Po wielu, wielu latach religia wracała do szkół. Tak ks. Mieczysław jak i p. Gabrysia potrafili w sobie tylko znany sposób znaleźć się w gronie, a także w sytuacji dość nowej dla wszystkich.

Obdarzona zaufaniem grona p. dyrektor zorganizowała wyjazdową radę pedagogiczną do Szteklina k/Starogardu. Miał to być wyjazd integracyjny a jednocześnie szkoleniowy. W kronice zapisano: „Nauczyciele wrócili pełni wrażeń”. 

 

Nauczycielki nauczania początkowego podczas zajęć.

 

Po wielu latach socjalistycznej ideologii wracano do tradycji, organizowania spotkań opłatkowych. Dzięki zaangażowaniu ks. Mieczysława, p. Nieżorawskiej, p. Łukasik, p. Tomkowicz i p. Mączki oraz p. dyrektor urządzono Wigilię Szkolną. Wieczór ten, 20.12.1990 r., stał się niezapomnianym przeżyciem: śpiewano kolędy, dzieci wystawiły jasełka, a ksiądz katecheta odczytał fragment ewangelii św. Łukasza. Na koniec przełamano się opłatkiem.

 

Jasełka

Przemawia p. Maria Kudelska

 

Szybkie działanie to domena nowej p. dyrektor. Przykładem może być także nawiązanie kontaktów ze szkołą w Aalborgu, mieście siostrzanym Gdyni. Najpierw delegacja z Danii przybyła do naszej szkoły, potem uczniowie pewnej duńskiej klasy napisali do nas list, chcąc nawiązać kontakt. Między 7 a 13 maja 1991 roku do Aalborga wybrała się pani dyrektor. Podczas tego pobytu miała możliwość porównania metod kształcenia oraz wyposażenia szkół.

 

Aalborg – list uczniów klasy VI.

 

Zaczął się nowy rok szkolny 1991/1992. Na sierpniowej radzie pani dyrektor przedstawiła gronu nowe kierunki działania szkoły. Było to: szeroko rozumiane zdrowie, nowa ulepszona forma komunikacji miedzy nauczycielami, uczniami i rodzicami (wprowadzenie Dni Otwartych Szkoły), przygotowanie uczniów do odbioru piękna i dzieł kultury, podjęcie działań dla twórczej aktywności uczniów: Kółko Teatralne, konkursy plastyczne, udział w zawodach sportowych. 1.09.1991r. naukę rozpoczęło 560 uczniów pod opieką 43 nauczycieli. Wśród nich została gorąco powitana nowa pani pedagog – mgr Łucja Chaberek. Od pierwszych dni zyskała ogromne zaufanie uczniów i sympatię grona pedagogicznego. I tak jak wielu innych wcześniej – została w szkole na dobre.

 

Jedną z nowych inicjatyw było podjęcie przez nauczycieli nauczania początkowego pracy nad autorskim programem nauczania. Inspiracją tego projektu były nowe podręczniki. Podczas wakacji p. Gwit, p. Debis-Daniel oraz p. G. Bednarska postanowiły rozpocząć pracę nad zintegrowanym programem nauczania w kl. I. Wkrótce do tego projektu przystąpiły wszystkie panie tworzące zespół nauczania początkowego pod kierunkiem pani Barbary Kurstak. Projekt ten wiązał się z opracowaniem wymagań na ocenę opisową. Wszystko to, co robiły „dziewczyny z nauczania”, było tak nowatorskie, że aż nie do przyjęcia. Niemniej jednak to właśnie „siódemka” stała się prekursorem reformy oświatowej na terenie Gdyni.

 

Innym kierunkiem rozwoju szkoły były zajęcia teatralne, dzięki którym twórczość i pomysłowość dzieci i młodzieży miały szansę świadomego rozwoju. Pani Irena Matczak – nauczyciel i instruktor teatralny ułożyła plan zajęć dla poszczególnych poziomów, ucząc w formie zabawowej emisji głosu, „mowy ciała”, ekspresji.

 

Trzecim nurtem rozwoju szkoły stały się działania uczniów na rzecz ekologii. Świadomi zagrożenia, jakie niesie degradacja przyrody, dzięki inspiracji pp. Bożeny Grabowskiej i Lilianny Hoppe, powstał pomysł organizacji międzyszkolnych spotkań, na których młodzi ludzie mogliby wspólnie zastanowić się nad celowością działań na rzecz ochrony środowiska. Pierwsze Forum Ekologiczne zorganizowano 6.06.1992r. p.h. „Kochać przyrodę to brać na siebie odpowiedzialność za jej losy” i było ono dużym wydarzeniem nie tylko szkolnym, ale także miejskim. Obecni na tym spotkaniu zaproszeni goście chętnie wpisywali się do księgi pamiątkowej. Zachował się między innymi zapis p. wizytator Kuratorium Oświaty – Teresy Dyszlewicz: „Gratuluję szkole mądrego pomysłu i dziękuję za wysiłek organizacyjny”.

 

Pożegnanie klas VIII 91/92. Najlepsi z najlepszych.

 

Rozpoczął się nowy rok szkolny 1992-93, rok obchodów sześćdziesięciolecia szkoły, rok szczególny, który utkwił w pamięci uczących w szkole nauczycieli.

Elżbieta Łobocka – dyrektor,
Gabriela Strojk – z-ca dyrektora,
Grażyna Bednarska,
Katarzyna Brzeska,
Łucja Chaberek,
Hanna Debis-Daniel,
Dorota Engel,
Bożena Grabowska,
Hanna Gwit,
ks. Mieczysław Guzman,
Urszula Heksel,
Lilianna Hoppe,
Katarzyna Kamińska,
Aleksandra Karpisiak,
Wojciech Kiecik,
Aniela Korybalska,
Grażyna Królikowska,
Katarzyna Kil,
Barbara Kurstak,
Marzena Łockiewicz,
Anna Łukasik,
Halina Masłowska,
Irena Matczak,
Stefania Mączka,
Gabriela Niezorawska,
Ilona Papierowska,
Łucja Paszul,
Lucyna Płuciennik,
Elżbieta Raca,
Ewa Rumkowska,
Bogdana Siemiątkowska,
Marzena Skutecka,
Joanna Słowik,
Dorota Sokołowska,
Elżbieta Spychała,
Jacek Stein,
Krystyna Szczesiul,
Barbara Tkaczyk,
Krystyna Tomkowicz,
Maria Urbańska,
Ilona Walczak,
Grażyna Wojsiat.

 

12 stycznia 1993r. wiceprezydent Gdyni odwołał z pełnionego stanowiska mgr Elżbietę Łobocką. Pani dyrektor Łobocka była pomysłodawcą wielu szkolnych innowacji, osobą, która chciała stworzyć dobrą, zauważoną w mieście placówkę. Pomimo, że pani Elżbieta Łobocka pełniła funkcję dyrektora zaledwie dwa i pół roku, poprowadziła szkołę w dobrym kierunku, przyśpieszając nasze przygotowanie do reformy, która nadeszła dopiero w 1999 roku. Do dziś wiele pomysłów p. Łobockiej jest kontynuowanych i ocenianych jako dobre posunięcia organizacyjne (np. światło sygnalizujące początek i koniec lekcji – zamiast powszechnie stosowanych dzwonków).

 

Pełniącą obowiązki została mgr Gabriela Strojk.  Pani  Gabriela Strojk (później Ekiert) pełniła funkcje zastępcy dyrektora od 1986 roku. Pani Strojk przez lata dała się poznać jako dobry matematyk, szczery przyjaciel młodzieży, życzliwy człowiek. Postanowiła pozostać na stanowisku zastępcy dyrektora, do roli zaś dyrektora szkoły wolą całego grona przygotowywała się dotychczasowa pedagog – pani mgr Łucja Chaberek.

Podziel się: