Ku wszechstronnemu rozwojowi

 

Z dniem 1. V. 1993 r. nowym dyrektorem szkoły została mgr Łucja Chaberek, zastępcą zaś p. dyrektor Gabriela Strojk. Kronika szkolna tak podaje informację: „Po ciężkich zmaganiach z innymi konkurującymi osobami na to stanowisko w dniu 15.04.1993r., nasza faworytka zwyciężyła. Cała Rada Pedagogiczna i pracownicy administracji życzą jej wiele wytrwałości w pełnieniu nowych obowiązków”.

 

Nowy rok szkolny 1993/94 rozpoczął się tak jak zwykle – od powitania wszystkich uczniów (w liczbie 571), ich rodziców i od przedstawienia kadry pedagogicznej.

 

Łucja Chaberek – dyrektor,
Gabriela Strojk–Ekiert – z-ca dyrektora,

 

nauczanie początkowe:
Bogdana Siemiątkowska,
Barbara Kurstak,
Katarzyna Wilczewska,
Hanna Debis–Daniel,
Hanna Gwit,
Grażyna Bednarska,
Ilona Papierowska,
Lucyna Płuciennik,
Marzena Matysiak,

 

język polski:
Beata Baranowska,
Krystyna Patz,
Barbara Tkaczyk,
Grażyna Wojsiat,

 

matematyka:
Katarzyna Brzeska,
Donata Poździk,
Joanna Słowik,

 

religia:
Gabriela Nieżorawska,
Katarzyna Kil,

 

historia i WOS:
Jacek Stein,
Grażyna Szotrowska,

 

geografia:
Ilona Walczak,

język angielski:
Katarzyna Wróblewska,
Urszula Serafin,

 

biologia
Bożena Grabowska,
Lilianna Hoppe,

 

technika:
Halina Masłowska,
Krystyna Tomkowicz,

 

muzyka:
Magdalena Miksa,

 

plastyka:
Stefania Mączka,

 

wychowanie fizyczne:
Aniela Korybalska,
Marek Boblewicz,
Ryszard Rybicki,

 

pedagog szkolny:
Barbara Słowińska,

 

biblioteka:
Marzena Łockiewicz,
Ewa Rumkowska,

 

świetlica:
Dorota Engel,
Aleksandra Karpisiak,
Irena Matczak – instruktor teatralny.

 

W nowym roku szkolnym pani dyrektor Łucja Chaberek ze wzmożoną energią przystąpiła do pracy.

 

Innowacja pierwsza: Nauczanie zintegrowane i ocena opisowa, zatwierdzenie własnego wzoru świadectwa.

Przypomnijmy, że w roku szkolny 1992/1993 trzy nauczycielki nauczania początkowego: Hanna Gwit, Grażyna Bednarska i Hanna Debis–Daniel, po uprzednim przeszkoleniu, napisały program nauczania zintegrowanego dla kl. I. Równocześnie z wdrażaniem tego programu cały zespół pod kierunkiem B. Kurstak opracował kryteria oceny opisowej. Po roku pracy do tak rozpoczętego procesu dołączyły kolejne koleżanki, wkrótce na wszystkich trzech poziomach wdrożono nowy program nauczania zintegrowanego. Niezwykle istotna rzeczą stało się też stworzenie własnego wzoru świadectwa. Trudno bowiem pracować dwa lata, stosując ocenę opisową, aby w końcowej fazie zastąpić ją oceną cyfrową. Co więcej, kryteria oceny opisowej opracował też zespół katechetów p. kierunkiem Gabrieli Nieżorawskiej.

Po dwóch latach stosowania oceny opisowej zespół nauczania początkowego przedstawił wzór świadectwa szkolnego, w którym ocena cyfrowa była zastąpiona opisem dokonań ucznia w danym roku. Świadectwo rozpoczynało się od słów: „W minionym roku szkolnym, nauczyłeś się …” Tak przygotowane świadectwo zyskało akceptację Kuratorium w Gdańsku i były to pierwsze tego typu świadectwa w skali całego województwa. Pisała o tym prasa, szeroko komentowano podjęte przez szkołę działania. Złamanie pewnych starych przyzwyczajeń bywa czasem mało popularne, ale zwraca uwagę. „Siódemka” była taką szkołą, do której inne mogły zgłaszać swoje obawy, pytania, „ściągały pomysły”, przyglądać się naszej pracy. Po raz pierwszy nowy typ świadectwa został wręczony uczniom klas I i II w dniu 24 VI 1994 roku. „Siódemka” osiągnęła ważne cele dydaktyczne, a przy tym została zauważona, nigdy nie byliśmy szkołą elitarną, a jednak wyprzedziliśmy wiele placówek zmierzających ku reformie oświaty i jej założeniom.

 

Innowacja druga: Edukacja teatralna.

Wszystko się zaczęło od pani Ireny Matczak, która ukończyła Studia Podyplomowe, zostając reżyserem teatrów dziecięcych i młodzieżowych. Do współpracy dołączyła p. Aleksandra Duraj. Wspólne przedsięwzięcia obu pań przyniosły zespołom teatralnym naszej szkoły wiele cennych nagród.

Najważniejsza i zapewne największa z nich to otrzymana w 1998r. nagroda Ministra Edukacji Narodowej w ogólnopolskim konkursie „Bliżej Teatru” dla grupy teatralnej „Zjawa” za spektakl „Wszyscy kochamy Barbie”. W uzasadnieniu nagrody czytamy: „Wszyscy kochamy Barbie to kawał prawdziwego teatru. Jego twórcy ostro atakują, pytają współczesnego człowieka epoki konsumpcyjnej o wiele rzeczy. Zajmują przez to głos w jakże ważnej dyskusji. Trójka młodych aktorów zaskakuje niesłychaną dojrzałością i profesjonalizmem warsztatowym”

 

Zespół Teatralny “Zjawa” w spektaklu “Absolutnie straszny olbrzym”

 

Grupa Teatralna “Bez komentarza” po występie w Teatrze Miejskim

 

Innowacja trzecia: Edukacja ekologiczna.

Ochrona środowiska stałą się tematem debat urządzanych w naszej szkole od 1992. Na te spotkania Samorząd Uczniowski w naszej szkole zapraszał uczniów z całej Gdyni. Przeróżne były hasła obchodów Dnia Ziemi. Oto niektóre z nich: „Las – bijące serce przyrody”, „Posłuchaj ciszy”, „Zagrożenia i nadzieje naszej planety”, „Twórczy przyjazny, lepszy świat”, „Żyj w zgodzie z naturą”. Każde z tych spotkań samorządowych opatrzone było specjalną, bardzo uroczystą oprawą. Ogłaszano i rozstrzygano konkursy plastyczne, zapraszano włodarzy miasta i prezesów LOP, przygotowywano spektakle i montaże słowno – muzyczne. Dni Ziemi w „siódemce” szeroko komentowała prasa. Ekologia po Nauczaniu Zintegrowanym i Edukacji Teatralnej stała się trzecim filarem naszej szkoły. Programy wychowawcze zostały wzbogacone o hasła dotyczące promocji zdrowych nawyków żywienia, higieny osobistej i umysłowej, dbanie o dobro przyrody i ochronę środowiska. Świadczą o tym zapisy w dziennikach lekcyjnych, tematyka spotkań z rodzicami, organizacja wycieczek i wielu innych działań ekologicznych naszej szkoły. W oparciu o program autorski nauczycieli przedmiotów przyrodniczych „Ekologia i zdrowie” szkoła nasza w 1994 r. wprowadziła kolejną innowację pedagogiczną – realizację ścieżki ekologiczno – zdrowotnej. Wynikiem tych działań było zgłoszenie szkoły przez Kuratorium do eksperymentu pedagogicznego a także przyjęcie całej społeczności w 1997 r. do Stowarzyszenia Szkół Promujących Zdrowie.

 

Obchody Dnia Ziemi

 

Pani dyrektor marzyła się szkoła, która dbając o wszechstronny rozwój umysłowy i artystyczny, nie zapomina o tężyźnie fizycznej ucznia. Dlatego koncepcja przeprowadzenia konkursu na najbardziej usportowioną klasę przedstawiona przez nauczycieli wychowania fizycznego spotkała się z dużym poparciem nowej dyrekcji. Konkurs był w istocie rzeczy serią rozgrywek w piłkę koszykową, siatkową, nożną, unihokeja, w których uczestniczyły wszystkie klasy od IV do VIII, walcząc o puchar dyrektora i punkty w ogólnej punktacji. Dzięki tym zabiegom, a także regularnym zajęciom Szkolnych Kół Sportowych udało się wykształcić prawdziwą kadrę sportowców z „Siódemki”. Powoli staliśmy się szkołą zapraszaną na przeróżne mitingi i zawody. Co więcej, sami byliśmy organizatorami wielu imprez sportowych, odnosiliśmy liczne sukcesy. Do najbardziej spektakularnych należą: trzykrotne zwycięstwo w Mistrzostwach Piłki Siatkowej chłopców, liczne zwycięstwa w biegach przełajowych chłopców i dziewcząt, VII miejsce w województwie, II miejsce w rozgrywkach w Piłkę Nożną. Uczniowie tacy jak: Łukasz Ilnicki, Łukasz Jarmutowski, Oliwier Olszonowicz, Krzysztof Walkowiak, Mateusz Rasiewicz to prawdziwe gwiazdy “Siódemkowego” i gdyńskiego sportu.

Chcąc wychować uczniów otwartych na świat należało stosować różnorodne formy. Do takich inicjatyw z pewnością należała organizacja I Szkolnego Kiermaszu Noworocznego w dniu 24.01.1996 roku. Uczniowie klas VI – VIII przygotowali stoły z wykwintnymi specjałami kuchni polskiej, zwłaszcza zaś z różnorodnymi słodkimi jej wypiekami, zapraszając rodziców do degustacji a jednocześnie składania cegiełki na szlachetne cele. W kronice szkolnej znajdujemy następujący opis: „Ruch był niesamowity. Co chwilę dochodzili goście do szkoły. Ciasta znikały w niewyobrażalnym tempie. Najwięcej uzbierała klasa VII b. Występ chóru i licytacja prac plastycznych dała także korzystne  efekty finansowe”.

Kiermasz i Koncert Noworoczny weszły na stałe harmonogram szkoły. Pod koniec pierwszego semestru nasi młodzi artyści mają szansę zaprezentować własną twórczość w zakresie śpiewania, recytowania i tańczenia. Pieniądze zdobyte ze sprzedaży ciast, napojów, sałatek i prac artystycznych wzbogacają szkolny fundusz, który co roku zostaje przeznaczony na zakup potrzebnego sprzętu.

Podziel się: