Czas przemian społeczno-politycznych

 

Rok szkolny 1982/83 realizowano pod hasłem przygotowań do 50-lecia szkoły. Funkcję zastępcy dyrektora przyjęła p. Stefania Urban.

Z okazji 50-lecia szkoły w dniu 18.06.1983r. odbyła się uroczystość, która miała upamiętnić tak ważny jubileusz. 18.06.1983 do szkoły przybyli zaproszeni goście. Znaleźli się wśród nich dawni nauczyciele oraz przedstawiciele władz oświatowych. Stawili się wszyscy uczniowie oraz ich rodzice.

Emerytowani nauczyciele „Siódemki” pp. Wł. Kirschtein, M. Staśkiewicz, Eugeniusz Brach – pierwszy kierownik, M. Fogtt. Zasłużonym nauczycielom wręczono listy pochwalne, a także odznaki TPD. Wśród odznaczonych znaleźli się: H. Kulpińska, U. Heksel, L. Zdrojewska, M. Tesmer, Z. Dzwoniarska, B. Gajzler, I. Szklińska, W. Ogonowska, Ł. Paszul, H. Moskwa, J. Wiśniewska, L. Hoppe.

 

Emerytowani nauczyciele siódemki:
pp. mgr M. Deptuch, Wł. Kirschtein, M. Staśkiewicz, E. Brach, M. Kudelska, M. Fogtt.

 

Inspektor Oświaty i Wychowania wręcza nagrody i odznaczenia nauczycielom.

 

Część artystyczna przygotowana została przez uczniów pod kierunkiem p. M. Tesmer, J. Wiśniewskiej, B. Gajzler. Przedstawiono w niej historię szkoły, przypomniano nauczycieli, którzy pracowali w szkole. Po występie uczniów głos zabrał pierwszy kierownik szkoły p. Eugeniusz Brach. Przypomniał pierwsze trudne lata „Siódemki” oraz swoją pracę dydaktyczną. Złożył nauczycielom, dyrekcji i uczniom życzenia owocnej pracy. Po wystąpieniu E. Bracha głos zabrała p. M. Kudelska.

 

Młodzież szkolna podczas uroczystej akdaemi.

 

Rok 1983/84 był rokiem obchodów 300 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Także kolejna rocznica LWP stałą się okazją do wspomnień, bowiem właśnie wtedy nasza szkoła zdobyła I miejsce w konkursie p.h. „40 lat LWP w służbie Ojczyzny” nagrodę w wysokości 10.000 przyznało Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Nagrodę przeznaczono na zakup sprzętu turystycznego i sportowego. W maju 1984r. dotarła do szkoły wiadomość o śmierci Kazimierza Rusinka, komendanta Gdyńskich Kosynierów, jednego z obrońców Gdyni w 1939r. Człowiek ten mocno związany z naszą szkołą, z racji wydarzeń historycznych, zawsze podkreślał swoją życzliwość do uczniów i grona pedagogicznego.

 

1.09.1984r. rozpoczęto, jak nakazuje tradycja, bardzo uroczyście. Zebrane dzieci i grono pedagogiczne oraz rodziców powitała bardzo serdecznie p. dyrektor Teresa Kiecol. W nowym roku rozpoczęło naukę 569 uczniów w 22 oddziałach oraz 2 oddziały przedszkolne. Siły pedagogiczne to 38 nauczycieli:

Teresa Kiecol – dyrektor,
Stefania Urban – z-ca dyrektora,
Katarzyna Brzeska,
Jadwiga Balcerak,
Mirosława Cegielska,
Marzena Cempura,
Irena Cwalina,
Katarzyna Chmara,
Maria Deptuch,
Zofia Dzwoniarska,
Barbara Gajzler,
Urszula Heksel,
Anna Karaczewska,
Teresa Langowska,
Halina Kulpińska,
Ludmiła Kurkowska,
Mirosława Karasińska,
Lilianna Hoppe,
Helena Moskwa,
Stefania Mączka,
Halina Muszyńska,
Barbara Pieckocka,
Elżbieta Pęksa,
Anna Pacyńska,
Wiesława Ogonowska,
Irena Przudzik,
Łucja Paszul,
Joanna Słowik,
Joanna Stiasna,
Irena Szklińska,
Elżbieta Spychała,
Maria Tesmer,
Joanna Wiśniewska,
Bożena Wawrzyniak,
Elżbieta Wikarska,
Irena Zabieglińska,
Beata Zalewska,
Longina Zdrojewska.

 

Rok 1988/89 to liczne zmiany w składzie grona pedagogicznego. Zresztą, jak łatwo zauważyć za czasów pani dyrektor Kiecol, odbyła się prawdziwa wymiana kadry pedagogicznej. Co roku odchodzili zasłużeni pracownicy, po 30 i więcej latach, na emeryturę i co roku przyjmowano nowych, młodych, rozpoczynających pracę.

We wrześniu 1989r. pracę rozpoczęły: Grażyna Bednarska, B. Kątna, Marzena Matysiak, Ilona Papierowska, Ewa Rumkowska, E. Truszkowska – nauczycielki nauczania początkowego, które aktywnie włączyły się w proces dydaktyczno – wychowawczy. Z dużym powodzeniem uczyły pisania, czytania i liczenia, ale także podejmowały działania integracyjno – opiekuńcze: Dzień Nauczyciela, ślubowanie klas I, zabawy karnawałowe, wyjścia do kina, teatru, Filharmonii Bałtyckiej, wycieczki klasowe po mieście i regionie, spotkania z ciekawymi ludźmi, Dzień Dziecka itp.

 

Kolejny rok szkolny 1989/90 to zdecydowanie przełomowy w historii państwa, a tym samym gdyńskiej oświaty. Władzę w Polsce przejął pierwszy niekomunistyczny, w dziejach powojennych premier: Tadeusz Mazowiecki. W związku z tym w szkole zmieniono wszystkie godła. W tym przełomowym dla historii momencie do pracy przystąpiły: Anna Łukasik, Irena Matczak, Krystyna Tomkowicz, M. Urbańska, Grażyna Wojsiat, Barbara Kurstak. W tym roku postanowiła zakończyć pracę pani dyrektor Teresa Kiecol, która z końcem roku szkolnego (czerwiec 1990) przeszła na emeryturę. Wiele by można pisać na temat pani dyrektor Kiecol. Była osobą, którą zapamiętaliśmy szczególnie mocno za jej takt w postępowaniu ze swoimi pracownikami. Zawsze spokojna, elegancka, subtelna. Miała szczere zaufanie do swoich koleżanek i kolegów.

Jeszcze przed zakończeniem pracy dyr. Teresy Kiecol odbył się konkurs na dyrektora SP 7, pierwszą w historii „dyrekcją z konkursu” została p. mgr Elżbieta Łobocka – wraz z nią nadchodziły wielkie zmiany, eksperymenty, innowacje.
Jednym słowem – „szło nowe”.

Podziel się: