Informacja o naruszeniu ustawy o ochronie danych osobowych

 

2018-06-20

Dyrektor SP 52 informuje  o naruszeniu ustawy o ochronie danych osobowych i możliwości posiadania przez osoby trzecie danych w postaci imion, nazwisk uczniów, ich ocen klasyfikacji końcoworocznej 2017/2018. W sprawie szczegółowych informacji można kontaktować się z dyrektorem w godzinach urzędowania placówki.