Administracja i obsługa

 

ADMINISTRACJA

Klass Katarzyna kierownik administracji i obsługi kierownik@sp52gdynia.eu
Kąkol Marzena główna księgowa ksiegowosc@sp52gdynia.eu
Kopczyńska Małgorzata sekretariat sekretariat@sp52gdynia.eu
Lotkowska Grażyna kadry i płace place@sp52gdynia.eu
Płoskowicz Mariola intendent intendent@sp52gdynia.eu
Rożniecki Marcin administrator ED marcin@3city-it.pl

Lorenz-Rożniecka

Patrycja

inspektor ochrony danych osobowych patrycja@3city-it.pl

 


 

OBSŁUGA

Baran Edyta
Glinkowska Teresa
Graczyk Piotr
Hamera Anna
Kamrowska Kazimiera
Mejzel Marek
Mielnik Wiktor
Nowak Czesław
Nowak Mirosława
Piesik Urszula
Puzdrowska Grażyna
Szkudlarek Dorota
Świderska Monika
Wierzba Alicja