Telefon +48 58 663 79 88
Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

Klasy I

Dzieci zameldowane w rejonie Szkoły Podstawowej nr 52 NIE BIORĄ UDZIAŁU W REKRUTACJI (wypełniają tylko druk zgłoszenia).

Rekrutacja do klas pierwszych dotyczy tylko osób spoza rejonu.

Podanie o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego na każdym poziomie nauczania od "O" do kl.VIII ( zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.poz.59).