Telefon +48 58 663 79 88
Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

Oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną pod adresem: www.gdynia.pl/rekrutacja.

Rodzice rejestrując się na platformie na swoim koncie otrzymają dostęp :

* do  informatora,

* do zasad naboru,

* do terminarza,

* do plików (wymaganych załączników do wniosku)

- Wniosek należy wypełnić elektronicznie, wydrukować go, podpisać

( wymagany podpis obojga rodziców)  i w wersji papierowej dostarczyć  do placówki I wyboru.

- Po złożeniu wniosku logując się do systemu można będzie śledzić przebieg rekrutacji.