Telefon +48 58 663 79 88
Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

Projekty

"Otwarta Szkoła"

 

 

 

"Rozwiń skrzydła"

W ramach realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni projektu pn: Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni" nasza Szkoła realizowała zajęcia dodatkowe dla uczniów, doskonalenie zawodowe dla nauczycieli. Dzięki środkom finansowanym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 również zakupiono dla szkoły m.in. wyposażenie pracowni przedmiotowych, sprzęt komputerowy. Projekt  był realizowany w okresie 01.09.2016 - 31.10.2018 r.