Telefon +48 58 663 79 88
Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

Aktualności

KOMUNIKAT DYREKTORA SP52

2020-03-25 18:07:54

Szanowni Rodzice,

 

Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN rozpoczęliśmy obowiązkowe kształcenie na odległość. Wszyscy dopiero się tego uczymy, cały czas szukamy najlepszych rozwiązań. Okazujmy sobie nawzajem cierpliwość i zrozumienie.

W ostatnim czasie wspólnie wypracowaliśmy optymalne sposoby realizacji podstawy programowej. Staraliśmy się jak najbardziej dopasować je do naszych i Państwa możliwości.

Informujemy, iż:

 1. Kontakt z rodzicami odbywać się będzie z wykorzystaniem wypracowanych wcześniej kanałów komunikacji.

 2. Materiały przekazywane rodzicom do realizacji w warunkach domowych będą dostosowane do możliwości wszystkich dzieci, warunków domowych, ograniczeń czasowych rodziców itp.

 3. Prosimy przesyłać nauczycielom informacje, czy wysłane materiały trafiają do każdego dziecka.

 4. Nauczyciele będą monitorować postępy dzieci w trakcie kształcenia na odległość.

 5. Ocenianie odbywać się będzie tylko w formie informacji zwrotnej, polegającej na docenianiu wkładu pracy dziecka, jego zaangażowaniu, włożonym wysiłku, chęci do pracy.

 6. Na stronie internetowej można będzie znaleźć materiały dodatkowe do ewentualnego wykorzystania przez dzieci i ich rodziców.

 7. Pedagog służy wsparciem dla dzieci i rodziców, a przygotowywane przez siebie materiały umieszcza na stronie internetowej.

 8. Prosimy, aby kontakty i konsultacje z nauczycielami odbywały się telefoniczne, drogą mailową lub w wypracowany z Państwem sposób.

 

O szczegółach kształcenia na odległość poinformują Państwa wychowawcy.

 

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy wytrwałości w wykonywaniu zadań stojących przed nami. Troszczcie się o zdrowie swoje i najbliższych. W tych trudnych chwilach nie zapominajcie również o podtrzymywaniu dobrych relacji w Waszych rodzinach.

 

Irena Piotrowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52

 

PEDAGOG SZKOLNY

2020-03-25 07:51:43

Pedagog szkolny poleca:

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci. 

Znaleźliśmy się w nowej, trudnej sytuacji. Musimy dostosować się do innych wymogów, zmienić nasze nawyki. Edukacja odbywa się zdalnie, kontakty międzyludzkie są bardzo ograniczone. W związku z tym doświadczamy różnych stanów emocjonalnych. Boimy się czegoś co jest nam nieznane, dlatego trudniej jest nam opanować doświadczany lęk.
Co robić? Przede wszystkim rozmawiać i być ze sobą. Wsparcie i zrozumienie drugiej osoby są bezcenne.
Zachęcam do zapoznania sie z poniższymi artykułami:

https://swierszczyk.pl/polecane-artykuly/zlosc-smutek-strach/koronawirus-a-dzieci-porozmawiajmy-o-strachu

https://miastodzieci.pl/bajki/strach-ma-wielkie-oczy/

Serdecznie zapraszam też do kontaktu mailowego:  pedagog@sp52.edu.gdynia.pl

Jeśli będziecie Państwo potrzebowali rozmowy, proszę mailowo zostawić do siebie numer telefonu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej KOMUNIKAT

2020-03-11 14:26:12

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

729x308.jpg